САД

 • Назив: Serbs for Serbs
 • Адреса: PO Box 34206, Chicago, IL, 60634
 • Порески идентификациони број/TAX ID: 27-2844451
 • Правни заступник: Петко Петровић
 • Датум оснивања: 2010. године
 • Account number: ХХХХХХ8378, Wells Fargo
 • Routing numbers
  Direct deposits (electronic): 071101307
  Wire transfers (domestic): 121000248
  Bank: Wells Farg, 10 S Wacker DR, Chicago
 • Хуманитарни статус: IRS 501(c)(3)
 • Електронска пошта: szsamerika@gmail.com

Чланови и представници организације:

 • Петко Петровић, Чикаго – председник
 • Небојша Живковић, Чикаго
 • Душан Стојковић, Чикаго
 • Лидија Стојковић, Чикаго
 • Никола Јосиповић, Чикаго
 • Соња Јосиповић, Чикаго
 • Александар Крсмановић, Вашингтон
 • Ђорђе Милошевић, Вашингтон
 • Вељко Добриловић, Њујорк