01. фебруара 2013.

About us (Norway)

Serbere for serbereHjelpeorganisasjonOrganisasjonens formål?Hjelpeorganisasjonen Serbere for serbere har som misjon å, gjennom sine prosjekter og humanitære aktiviteter, øke bevisstheten av det serbiske folk, samt å skape et bedre samfunn for framtidige generasjoner.Hvorfor ”Serbere for serbere”?Vi ønsker at, gjennom humanitært arbeid og sosialt engasjement med fokus på utsatte familier, bygge opp tillit i fellesskap og nestekjærlighet hos det serbiske folk.Hvem hjelper vi?Vi gir hjelp til serbiske familier som bor på Balkan, har fem eller flere barn, og er i en dårlig økonomisk situasjon.Hvordan definerer vi en dårlig økonomisk situasjon?Under en dårlig økonomisk situasjon, mener vi på mangel på én eller flere grunnleggende, viktige faktorer: mat, klær, sko og et trygt sted å bo.Hvorfor hjelper vi?Vi tror at hver enkelt person har behov for å hjelpe dem som trenger hjelp. Å hjelpe noen er ikke bare en menneskelig dyd, men også en kristen plikt. Ved å fokusere oss på hjelp til store familier prøver vi å oppfordre deres uavhengighet, som indirekte fører til økt fødselsraten.Hvordan hjelper vi?Vårt bidrag består hovedsakelig av å fjerne årsakene som førte til fattigdommen i familiene. I alle tilfeller er vi fokuserte på å fastslå årsakene før vi gir et viktig hjelpemiddel til en familie.Våre aktiviteter består av flere segmenter:- Fastsettelse av spesifikke årsaker til familiens fattigdom- Utarbeidelse av bistandsprosjekter i samarbeid med familien- Vurdering av resultater innen en bestemt tidHva er målet med vår hjelp?Vårt mål er å hjelpe de serbiske familiene som er fremmedgjort fra resten av samfunnet ved å muliggjøre dem å leve ærlig og forsørge sine familier gjennom deres arbeid i fremtiden. Vi tror at institusjonen av husholdning har en lang tradisjon for det serbiske folket, som ble ødelagt av kommunismen, som har resultert i at mange mennesker har blitt avhengige av sosiale hjelpeprogrammer og statens nåde. Dessuten har de siste krigene og forfølgelse av serbere forårsaket at mange familier har mistet alt som de hadde blitt nøye skapt gjennom årene.De endelige målene for å hjelpe familier er:-at familien blir klar for å forsørge seg selv og finansiere sine levekostnader- at barn oppfordres til å utdanne seg og danne sine egne familier i fremtiden- at våre givere blir fornøyde med innsatsen og motivert til å hjelpe andre familier- at vi er fornøyde med resultatene av prosjektet- at familien som vi har hjulpet i fremtiden kunne være en av de giverne og at de kunne hjelpe andre familier (selv om alt dette virket urealistisk i beynnelsen, nå kan vi si at vi har flere slike tilfeller)Hvem trenger vi i organisasjonen?- Vi trenger medlemmer / givere som kan gi økonomisk stabilitet ved å finansiere spesifikke prosjekter, aktiviteter og organisasjonens fremtidige arbeid. Giverne kan delta i aktiviteter i organisasjonen for å forbedre samarbeidet for å forbedre koordinering og gjennomføring av de fastsatte målene.- Vi trenger frivillige som er villige til å bruke noen av frtid deres for å hjelpe vår organisasjon. Frivillige aktiviteter og oppgaver er fastsatt i forhold til sine evner og organisasjonens behov. Av denne gruppen av frivillige, ville vi forberede fremtidige nye ledere.- Vi legger vekt på at arbeidet vårt aldri skal brukes til å oppfylle noens personlige, politiske eller ideologiske mål. Vår tro og vår kjærlighet til barn i en dårlig økonomisk situasjon uttrykkelig forbyr alle typer forskjellsbehandling. Vi setter pris på kristen tradisjon, broderlig kjærlighet og enighet, som har vist seg mulig i de siste syv årene.

Повезане вести

Коментари