01. фебруара 2013.

About us (Sweden)

Serber för Serberhumanitär organizationOrganisationens uppdrag?Humanitär organisation Serber för Serber har som uppdrag att genom sina program och humanitära instatser påverkar det serbiska folkets medvetande i riktningen mot att skapa ett bättre samhälle till kommande generationer.Varför Serber för Serber?Vi vil att genom humanitär arbete och socialt engagemang med fokus på utsatta familjer, bygga upp serbiska folkets förstörda förtroende för gemenskap och broderlig kärlek.Vem hjälper vi?Vi hjälper serbiska familjer som bor på Balkan, har fem eller flera barn och befinner sig i en dålig ekonomisk situation.Hur definierar vi en dålig ekonomisk situation?Under en dålig ekonomisk situation anser vi brist på en eller flera grundläggande livsnödvändiga faktorer: mat, kläder, skor och en trygg bostad.Varför hjälper vi?Vi anser att det är varje människas behov att hjälpa den som behöver hjälp. Att hjälpa någon är inte bara en mänsklig dygd, utan också en kristen plikt. Genom att rikta vårt bidrag mot stora familjer påverkar vi direkt deras oberoende av statliga sociala hjälprogram, och indirekt påverkar vi födelsetal var som än serber bor.Hur hjälper vi?Vår insats består framför allt av att ta bort de orsaker som leder till familjers fattigdom. I alla fall riktar vi vårt arbete mot att först fastställa de orsakerna innan vi ger en grundläggande bistånd till en familj .Våra verksamheter består av flera segment:- fastställandet av konkreta orsaker av en familjs fattigdom- förberedelsen av hjälpprojekt i samarbete med familjen- bedömningen av det bestämda målets framgång inom en bestämt tidVad är målet med vår instats?Målet med vår instats är att göra det möjligt för serbiska familjer som lever utanför resten av samhället att ha ett normalt liv och försörja sig rättvis genom sitt eget jobb i framtiden. Vi anser att begreppet hushåll har en långvarig tradition hos serbisk folk, som blivit förstört av kommunismen och har resulterat i att en hel del av det serbiska folket har blivit beroende av sociala hjälprogram och statens nåd. Dessutom har de senaste krigen och forfølgelse av serber orsakat att många familjer våldsamt har förlorat allt de noggrant har skapat genom årena.De yttersta målen med att hjälpa familjer är:- att familjen blir klar att försörja sig själv och själständigt ta hand om levnadskostnader- att barnen uppmuntras att utbilda sig och bilda sina egna familjer i framtiden- att våra biståndsgivare blir nöjda med insatser och motiverade att hjälpa andra familjer- att vi blir nöjda med projekts resultat- att familjen som vi har hjälpt till kommer i framtiden att bli en av biståndsgivare och hjälper andra familjer (hur som än omöjligt det kunde se ut just nu)Vem behöver vi i organisationen?- Vi behöver medlemmar / biståndsgivare som kan ge en ekonomisk stabilitet genom att finansiera konkreta projekt, insatser och organisationens framtida arbete. Biståndsgivarna kan delta i insatser inom organisationen för att förbättra samarbete med syftet att upfylla de planerade målen.- Vi behöver volontärer som är beredda att använda en del av sin frtid för att hjälpa vår organisation. Volontärernas aktiviteter och uppgifter bestäms i samband med deras möjligheter och organisationens behov. Av denna grupp volontärer skulle vi föberedda nya ledare i framtiden.- Vi betonar att organisationens arbete aldrig ska användas i syftet av upfylla någons individuella, politiska eller ideologiska mål. Vårt troende och vår kärlek för barn i en dålig ekonomisk situation förbjuder tydligt alla möjliga splittringar. Vi vårdar kristen tradition, broderlig kärlek och enighet, som vi har bevisat möjligt under de senaste syv åren.

Повезане вести

Коментари