Најновије вести

Слика није доступна

Стимулативне мере за рађање

Демографска слика Херцеговине је поражавајућа. Статистика показује негативан природни прираштај и одсељавање становништва. С