12. јуна 2008.

СТИПЕНДИРАЊЕ ДЕЦЕ

Пројекат стипендирања 1. Увод Идеја сталног стипендирања подразумева (под одређеним условима) програмско финансирање и подршку српске деце у изолованим местима и регионима, а реализација треба да омогући наставак и унапређење услова школовања и стицања образовања у складу са индивидуалним могућностима и способностима детета, обезбеди здравствено збрињавање и повећа квалитет животног стандарда детета (примарнан циљ) и његове породице (секундаран циљ). Као један од примарних разлога сиромаштва породица са великим бројем деце наводи се степен образовања пре свега родитеља а потом и њихове деце. 2. Садржај пројекта Пројекат је пробне природе и треба да се спроведе у сарадњи са другим заинтересованим странама (пре свега блиским удружењима на простору средње Европе) на бази пробног рада од годину дана. Пројекат и сарадња са другим странама, везана за исти, садржи између осталог проналазак људи и групација које би финансирали широк програм школовања и подршке српске деце у изолованим срединама - и то у виду стратегијски планиране финансијске и психолошке подршке детету у школовању и психофизичком развоју са јасно постављеном финансијском конструкцијом и зацртаним циљевима. Затим треба: - изабрати породице које би укључили у програм, за почетак 5 вишечланих породица - утврдити начин и учешће страна у прикупљању и испоруци помоћи - обезбедити финансијску конструкцију пројекта (н.п. 40€ / детету пута 25 = 1000€ месечно) - преузети одговорност за проток новца преко нашег иностраног рачуна и у складу са законом правдати потрошена средства - применити садржај програма (куповина свега потребног за школовање, инвестирање у развој и животни стандард детета) - обезбедити надзор развоја корисника стипендије (евентуално уз сарадњу државних установа - центар за социјални рад) - пропратити акцију на одговарајући начин у медијима 3. Циљеви пројекта Општи циљеви су да детету омогућимо пристојан живот и обезбедимо услове да у предвиђеном временском року нема препреке у развоју и стицању образовања попут недостатка пара за потребе школовања (књиге, ужину, ранац и остали прибор), обућу и одећу, здравствено збрињавање и прехрану - и то бар до 18. године (уколико након пробног периода од годину дана сматрамо да пројекат може да се одржи и да се испуне зацртани циљеви). Циљеви су такође зависни од индивидуалних могућности и способности детета и самим тим је потребно их појединачно одредити и направити индивидуални план потреба за свако дете. Исто тако, ако пројекат заиста заживи и једног дана дођемо у ситуацију да неко дете долази у обзир за више образовање, треба утврдити услове под којима се наставља финансијка помоћ и подршка (да неби дошли у ситуацију да деца заврше факултете и онда једноставно напусте енклаву или друго место из којег долазе). 4. Циљне групе и кориснци Деца треба да се бирају пажљиво, а пре свега на подручјима попут Витине и осталих српских енклава на Косову и Метохији и другим регионима где српском народу прети дефинитиван демографски нестанак/миноризација односно међу вишечланим породицама из рубрике "СРПСКЕ ХЕРОИНЕ" за које се утврди да је укључивање у програм оправдано. 5. Оправданост пројекта Крајња оправданост пројекта ће се утврдити након годину дана пробног рада узимајући у обзир постављене циљеве и постигнуте резултате. Тренутно заснивамо идеју na три чињенице: недостатак образовања је један од главних разлога за сиромаштво, одзив донатора у рубрици НАШИ КУМОВИ је јако слаб и, постојањем релативно великог интересовања за пројекте ове врсте.

6. Оцена успешности (како ћемо да меримо успех пројекта) Пројекат се ограничава на пробни временски период од годину дана и након тога би требало да буде омогућена ретроспектива спроведене подршке и на који начин су унапређени услови и напредак школовања, у коликој мери је обезбеђено здравствено збрињавање и поправљен квалитет живота детета и његове породице. Ово подразумева неколико битних фактора: - Да ли су обезбеђене све основне материјалне потребе детета за школовање? - Да ли је постигнут напредак у школовању и резултатима детета? - Да ли је побољшан однос детета према школи и раду и у коликој мери? - Да ли је дете у бољем психофизичком стању у односу на време пре стипендије? - Да ли је детету обезбеђено потребно здравствено збрињавање? - Да ли је детету побољшан животни стандард и у колико мери? 7. Очекивани резултати Краткорочни очекивани резултати су да дете има све основне материјалне услове за успешно школовање и, напредак у томе буде евидентан кроз побољшање оцена. Такође се очекује да кроз овај пројекат побољшамо психофизичко стање детета и помогнемо му да унапреди лични однос према школовању и раду. Дугорочни очекивани резултати су да дете у складу са својим могућностима оствари одређено образовање (основно, средње, више или неки други вид) и стекне осећај одговорности за себе и своје ближње. Побољшање животног стандарда детета и његове породице кроз дугорочну подршку такође треба да буде евидентно и да, од тренутка остваривања неке врсте образовања детета, остварен социјални и финансијски статус породице буде самоодржив на простору где се породица налази. 8. Потребне финансије да се пројекат изведе Потребне финансије зависне су од обима пројекта и броја породица које се укључе у исти. Зависно од тога треба направити финансијску конструкцију (колико новца је потребно по детету + колико деце хоћемо да стипендирамо у почетку = потребне финансије), а затим и утврдити које стране колико доприносе и на који начин у материјалном смислу. Пошто имамо две друштвене (СОЗА, СПОЈИ) и две хуманитарне организације (ЗА српски Космет, СЗС) које тренутно долазе у обзир за учешће у овом пројекту можемо да идемо на следећу решење: ми издвајамо одређен проценат редовних донација за овај пројекат и тражимо нове донаторе који би учествовали донацијама у овом пројекту, друштвене организације уређују фонд унутар чланства преко којег обезбеђују део средстава и паралелно траже такође нове донаторе који би учествовали у овом пројекту.

ПРИМЕР:

Породица: Илић Родитељи: самохрана мајка Милена Деца: петоро малолетне деце

1. Стана - 12 год. - пати од епилепсије 2. Тоша - 16 год. 3. Јоја - 9 год. 4. Ирена - 7 год. 5. Петко - 4 год. Место: село Локвари, планина Мањача, 30км. од Бања Луке Кућа: у јако лошем и запуштеном стању, фале неколико прозора, не постоји мокри чвор... Окућница: у лошем стању, потребно реновирање Месечна социјална примања: 45KM Могућности за побољшање услова школовања: шта је потребно деци? Могућности за тренутно побољшање животног стандарда: узгајање стоке и живине Краткорочни планови (2010): Краткорочни планови везани за побољшање услова школовања: - Помогли смо куповину књига са 200€ - Да ли је обевезно плаћање ужине? - Да ли су обучени, одевени и да ли поседују потребан школски прибор? - Да ли постоји могућност мало уредити неку просторију где би деца учила? - Да ли су планиране неке екскурзије у наредној години и колико то захтева пара? Краткорочни планови везани за побољшање животног стандарда: - Шта је до сада урађено и шта још може да се учини? - Колико је потребно новца за уређење штале и шта то тачно подразумева? - Мајстора којима би се обратили за поправку штале, уградњу прозора и инсталација - цена? - Колика је цена крава и да ли је мајка способна и да ли зна да води бригу о кравама (храна, хигијена, одржавање итд.)? Дугорочни планови (зависно од трајања школовања): - Треба утврдити шта и како индивидуално за свако дете на основу његовог узраста, индивидуалних могућности и жеља - Имамо три детета у основној школи и једно које је старије (враћамо се на питање каква је ситуација деце око школовања) - Када прикупимо информације, можемо одредити дугорочне планове за ову децу

Повезане вести

Коментари