Црна Гора

 • Назив: Хуманитарна организација Срби за Србе
 • Адреса: Његошева 85а, Херцег Нови 85340
 • Текући рачун: 510-91548-03, Црногорска комерцијална банка
 • Девизни рачун:
  • IBAN: ME25 5100 0000 0009 1548 03
  • SWIFT: CKBCMEPG
  • Customer: Srbi za Srbe
  • Bank: Crnogorska komercijalna banka, Trg Nikole Djurkovica 11, Herceg Novi
 • Донаторске кутије
 • Уговор – донацијa за правна лица
 • Уговор – за пројекат Тројка из блока

 • ПИБ: 11001831
 • Матични број: 11001831
 • Правни заступник: Милијана Милојевић
 • Датум оснивања: 21.07.2015. године
 • Благослов за рад: Митрополит Амфилохије
 • Финансијски извештаји: 2015. / 2016. / 2017. / 2018. / 2019.

Контакт: