22. јануара 2009.

ПОМОГЛИ СМО...

ПОРОДИЦЕ КОЈИМА ЈЕ Х. О. СРБИ ЗА СРБЕ ПОМОГЛА КРОЗ ДИРЕКТНУ НОВЧАНУ, МАТЕРИЈАЛНУ ИЛИ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ   Напомена: Од 2005. године, са прикупљених 2.050.000 евра, директно смо помогли преко 1.500 вишечланих породица. Кликом на презиме добићете додатне информацију о материјалном стању те породице, детаљан извештај и фотографије начињене приликом уручивања наше помоћи. Србија:

159 породице

1. Антић 2. Атанасковић    Атанасковић 3. Бабић     Бабић 4. Баловић  5. Белић 6. Бељаковић 7. Бешлин 8. Боговић 9. Божовић      Божовић     Божовић     Божовић 10. Бошковић 11. Бошњаковић 12. Бујак       Бујак 13. Васић Б. 14. Васић          Васић      Васић       Васић       Васић 15. Видојевић       Видојевић16. Војнић17. Вранић       Вранић 18. Вуковићи 19. Вуксановић       Вуксановић       Вуксановић           Вуксановић       Вуксановић   20. Вулетић 21. Вулић      Вулић   22. Вучетић 23. Гвозденовић 24. Глигорић      Глигорић 25. Гојковић 26. Гоцић 27. Дањек28. Димитријевић      Димитријевић       Димитријевић       Димитријевић      Димитријевић 29. Дошен-Конц 30. Дуњић 31. Ђорђевић Б. 32. Ђорђевић В. 33. Ђурић 34. Ђурић С. 35. Женар 36. Живковић И. 37. Живковић 38. Жунић       Жунић 39. Зељковић 40. Игрутиновић        (видео) 41. Илић Р. 42. Илић С. 43. Јајић       Јајић 44. Јанковићи 45. Јелић 46. Јеремић 47. Јешић       Јешић       Јешић       Јешић       Јешић 48. Јовановић В.       Јовановић В. 49. Јовановић З. 50. Јовановић М. 51. Јовановић С.52. Јовановић-Јанковић 53. Јовић54. Јоксимовић55. Јуришић 56. Карановић       Карановић 57. Кнежевић 58. Ковачевић 59. Коматина       Коматина      Коматина       Коматина       Коматина 60. Комљеновић 61. Костић Д.       Костић Д.       Костић Д. 62. Костић Р. 63. Костовић       Костовић       Костовић       Костовић      Костовић       Костовић 64. Крсмановић65. Крсмић 66. Крстић67. Крстић Д. 68. Кузмановић 69. Лазаревић      Лазаревић       Лазаревић 70. Лазовић      Лазовић 71. Лакетић 72. Лучић 73. Љиљак М. 74. Љиљак75.Љубисављевић76. Мајор (видео) 77. Макренић 78. Мандић 79. Марјановић       Марјановић       Марјановић 80. Марковић Г.81. Марковић М.       Марковић М.      Марковић М. 82. Марковић Н. 83. Матић84. Медић      Медић       Медић       Медић 85. Менићанин 86. Мијатовић       Мијатовић 87. Милановић 88. Миленковић       Миленковић 89. Милетић      Милетић90. Миливојевић      Миливојевић 91. Милић92. Милићевић 93. Миловановић Д. 94. Миловановић 95. Милосављевић       Милосављевић 96. Милошевић Л.    97. Милошевић Љ. 98. Милуновић 99. Милутиновић100. Мишић101. Недељковић102. Никадиновић 103. Николић Зл. 104. Николић З. 105. Николић М. 106. Николић 107. Новаковић 108. Обрадовић        Обрадовић 109. Пајић 110. Павловић 111. Пејић         Пејић 112. Перановић 113. Перић114. Перовић 115. Петровић Д.         Петровић Д. 116. Петровић П.117. Пешић М.        Пешић М. 118. Пешић Т. 119. Полексић  120. Поповић         Поповић 121. Премовић        Премовић        Премовић 122. Пушица123. Раданковић 124. Радомировић         Радомировић 125. Радосављевић 126. Радосављевић-Милић 127. Рајичић 128. Рашковић129. Ристановић130. Родић 131. Симић        Симић 132. Симовић133. Спасић 134. Сретеновић         Сретеновић 135. Стаменковић         стаменковић 136. Станишић 137. Станковић         Станковић 138. Стевановић А. 139. Стевановић 140. Стојановић          Стојановић 141. Стојановић-Вучић 142. Стојиљковић          Стојиљковић 143. Стојић 144. Страјнић 145. Судимац146. Тодоровић          Тодоровић          Тодоровић          Тодоровић 147. Токалић 148. Томић Г. 149. Томић И. 150. Тошић151. Трифуновић 152. Ћосовић 153. Урошевић          Урошевић         Урошевић          Урошевић 154. Филиповић155. Црвенковић156. Шалипур          Шалипур          Шалипур 157. Шарац158. Шмигић159. Шукунда

КосМет (Србија):

269 породице

1. Ајдуковић    Ајдуковић 2. Алексић3. Андрејић4. Андрејевић 5. Антић 6. Антовић 7. Антонијевић 8. Апостоловић 9. Арсић Д. 10. Арсић Љ.11. Арсић М.       Арсић М.   12. Арсић М. 13. Арсић С. 14. Бановић 15. Бањац         Бањац 16. Бојић17. Бошковић18. Бранковић 19. Васић И. 20. Васић М. 21. Васић22. Васовић 23. Велић 24. Велић С. 25. Витковић26. Влајковић27. Вукадиновић 28. Вукић 29. Вукосављевић 30. Вуксановић 31. Грковић32. Денић33. Денић Љ.        Денић Љ.   34. Денић М. 35. Дикић 36. Димитријевић Д. 37. Димитријевић 38. Димић Б. 39. Димић Д. 40. Дичић 41. Додић 42. Доганџић       Доганџић 43. Дубић      Дубић 44. Ђорђевић 45. Ђорђевић Боб. 46. Ђорђевић Бож.       Ђорђевић Бож. 47. Ћорћевић В. 48. Ђорђевић З. 49. Ђорђевић М. 50. Ђорђевић О. 51. Ђорђевић 52. Ђорђевић С. 53. Ђорић 54. Ђузић 55. Ђурић А. 56. Ђурић Д. 57  Ђурић 3.      Ђурић З. 58. Ђурић Р. 59. Живић 60. Живковић 61. Закић 62. Здравковић В. 63. Здравковић      Здравковић64. Златановић       Златановић       Златановић65. Ивковић З. 66. Ивковић И.      Ивковић И.      Ивковић И. 67. Илић В. 68. Илић Г.69. Илић Ја. 70. Илић Јо. 71. Илић С.  72. Јанићијевић 73. Јанковић Ј. 74. Јанковић М. 75. Јанчић 76. Јанџиковић 77. Јевтић      Јевтић 78. Јевтић Д. 79. Јовановић И. 80. Јовановић Р. 81. Јовановић С. 82. Јовановић 83. Јовић       Јовић 84. Јокановић 85. Јолић86. Јосифовић 87. Казић 88. Кастратовић 89. Kељевић 90. Кецић      Кецић 91. Коматовић В. 92. Коматовић С. 93. Костић Ж.       Костић Ж.       Костић Ж. 94. Костић И.       Костић И. 95. Костић М. 96. Костић С. 97. Кривчевић      Кривчевић 98. Крстић Б. 99. Крстић Бор. 100. Крстић Љ.101. Крстић С.102. Крчмаревић 103. Кујунџић 104. Лазић 105. Лацмановић 106. Леповић 107. Лукић        Лукић 108. Максимовић109. Максимовић Ј. 110. Максић 111. Мандић 112. Маринковић         Маринковић 113. Маркагић 114. Марковић Љ.115. Марковић М.116. Менковић 117. Мијатовић        Мијатовић 119. Миладиновић Г. 120. Миладиновић М. 121. Миладиновић С. 122. Милановић Д. 123. Милановић Р.124. Миленковић Д.125. Миленковић З. 126. Миленковић М. 127. Милетић 128. Миливојевић 129. Милић 130. Милић        Милић        Милић 131. Милићевић 132. Миловановић 133. МилосављевићД.134. МилосављевићМ.135. Милосављевић С. 136. Милошевић 137. Миљковић 138. Миљковић М. 139. Митровић 140. Михајловић Б. 141. Михајловић М.142. Михајловић Н.143. Москић 144. Накаламић145. Насковић Бој.146  Насковић Боб.         Насковић Боб.   Насковић Боб. 147. Насковић М. 148. Настић        Настић                  149. Николић 150. Николић П. 151. Нисић152. Орловић В.153. Орловић С. 154. Павић 155. Павић Љ. 156. Павлетовић 157. Павловић 158. Пауновић 159. Пирић 160. Перић Д.         Перић Д. 161. Перић З. 162. Перић С.         Перић С.             Перић С.  163. Петковић         Петковић 164. Петковић С. 165. Петровић        Петровић 166. Петровић З. 167. Пешић 168. Пешић А. 169. Побловић170. Поповић Стане  171. Поповић Станице   172. Пржић 173. Радовановић 174. Радосављевић 175. Радуновић 176. Ракић 177. Репановић 178. Ристић 179. Ристић Б. 180. Ристић Г. 181. Ристић Ј. 182. Ристић С.           Ристић С.          Ристић С.          Ристић С.         183. Романовић184. Савић Б. 185. Савић Д.186. Савић Љ.187. Савић М. 188. Савић П.189. Савић С. 190. Симановић191. Симић Д. 192. Симић З. 193. Симић Ј.  194. Симијоновић 195. Симјоновић Б. 196. Симјоновић Д.        Симјоновић Д.197. Симјоновић Др. 198. Симјоновић С. 199. Симјоновић Си. 200. Симоновић З. 201. Симоновић М.        Симоновић М. 202. Симоновић Т. 203. Синадиновић 204. Славковић 205. Спасић Ј. 206. Спасић М. 207. Стакић 208. Сталетовић209. Станишић210. Станковић Д. 211. Станковић Д. 212. Станковић Др. 213. Станковић З.          Станковић З. 214. Станковић Љ. 215. Станковић Св. 216. Станковић Сл. 217. Станковић Ср.         Станковић Ср. 218. Станковић Ст.  219. Станојевић Г.220. Станојевић З. 221. Станојевић С.        Станојевић С.222. Станојковић М. 223. Станојковић Р.         Станојковић Р.         Станојковић Р.         Станојковић Р.         (видео) 224. Станић 225. Сташић 226. Стевановић227. Стефановић228. Стоилковић 229. Стојановић Г.        Стојановић Г. 230. Стојановић Д. 231. Стојановић Ж.          Стојановић Ж. 232. Стојановић Н. 233. Стојановић Р. 234. Стојановић Сл.         Стојановић Сл. 235. Стојановић Ст. 236. Стојковић Д.237. Стојковић Жа. 238. Стојковић Ж.         Стојковић Ж. 239. Стојковић Ј.         Стојковић Ј. 240. Стојковић М. 241. Стојковић Нат.242. Стојковић Неб. 243. Стојковић С. 244. Столић        Столић245. Стошић З. 246. Стошић Р. 247. Танасијевић Р. 248. Танасијевић С.249. Тасић 250. Трајковић А. 251. Трајковић Б. 252. Трајковић Г.253. Трајковић Д. 254. Трајковић Н. 255. Тодоровић 256. Тот        Тот 257. Тошић   258. Филиповић Н. 259. Филиповић Т. 260. Филиповић Ж. 261. Филић В. 262. Филић М.          Филић М. 263. Филић С.         Филић С. 264. Цанић         Цанић 265. Цветић 266. Цветковић 267. Чукић  268. Шапић 269. Шубарић

Република Српска:

107 породица

1. Арсић 2. Бабић Н.3. Бабић С.    Бабић С. 4. Блажић5. Благојевић 6. Божић 7. Благојевић 8. Вујевић     Вујевић     Вујевић 9. Вукашиновић 10. Вучковић      Вучковић 11.Гавриловић 12. Гашић 13.Глуховић 14. Говедарица      Говедарица15. Граховац 16. Гутаљ      Гутаљ      Гутаљ      Гутаљ       Гутаљ17. Давидовић       Давидовић       Давидовић 18. Дамјановић       (видео)19. Дарабан       Дарабан 20. Драшковић 21. Дубајић 22. Живковић       (видео прилог)23. Здјелар       Здјелар       Здјелар       Здјелар      Здјелар 24. Иветић25. Илић26. Јевтић       Јевтић 27. Јокановић28. Јокић 29. Јовановић 30. Кесар       Кесар        Кесар         Кесар       Кесар 31. Клисуре 32. Ковачевић Ј. 33. Ковачевић М. 34. Ковачевић Р.      Ковачевић Р.35. Комадан36. Костадиновићи 37. Костић 38. Кракић 39. Крунић 40. Лазаревић 41. Лазић 42. Лончар      Лончар       Лончар 43. Лучић 44. Максимовић Г. 45. Максимовић  М. 46. Маловић       Маловић       Маловић 47. Мандић      Мандић      Мандић 48. Марјановић       Марјановић       Марјановић       Марјановић       Марјановић       Марјановић       Марјановић       Марјановић      Марјановић       Марјановић 49. Марић З.50. Мијатовић 51. Мијић 52. Милић 53. Милинковић 54. Милојевић 55. Милошевић       Милошевић 56. Митровић       Митровић 57. Михајловић       Михајловић      Михајловић      Михајловић      58. Михић 59. Мољевић60. Нешковић61. Николић      Николић 62. Никочев 63. Окиљ       Окиљ 64. Павловић         (видео)65. Перић      Перић 66. Петковић Б. 67. Петковић Љ. 68. Пециреп 69. Поповић 70. Поповић М. 71. Поповић С. 72. Работа 73. Радановић74. Радоња      Радоња75. Ратковић      Ратковић       Ратковић      Ратковић76. Савић 77. Самарџић 78. Сантрач79. Сикимић 80. Симеунић81. Спасојевић М. 82. Спасојевић С. 83. Срдић 84. Станишић 85. Станковић 86. Станојевић 87. Стевановић С.88. Стојишић 89. Тамбур 90. Теодоровић      Теодоровић      Теодоровић 91. Тодић92. Тодоровић Д. 93. Тодоровић М.94. Тодоровић С. 95. Торбица 96. Трифковић      Трифковић      Трифковић 97. Тришић 98. Филиповић 99. Ћетковић 100. Ћодо       Ћодо        Ћодо        Ћодо        Ћодо 101. Ћосовић 102. Ћургуз   103. Хрваћанин 104. Чекић 105. Шука106. Шиљеговић       Шиљеговић 107. Шуматић

Српска Крајина:

188 породица

1. Арбутина    Арбутина 2. Бабић 3. Балаћ    Балаћ 4. Баљак    Баљак    Баљак     Баљак 5. Баша 6. Берић 7. Бибић 8. Бјелановић     Бјелановић     Бјелановић     9. Богуновић Ђ.     Богуновић Ђ. 10. Богуновић Р. 11. Бојанић 12. Боројевић 13. Брадаш Д. 14. Брадаш О. 15. Бубало 16. Буљевић      Буљевић      Буљевић 17. Веселиновић18. Видовић 19. Виљанац 20. Војновић. 21. Војновић Р. 22. Воркапић 23. Врга 24. Вуиновић 25. Вујасиновић В. 26. Вујасиновић Д.       Вујасиновић Д.       Вујасиновић Д. 27. Вукичевић 28. Вуковић 29. Вукчевић       Вукчевић       Вукчевић 30. Вулетић      Вулетић 31. Вулетић П. 32. Вученић 33. Гајић 34. Гајер 35. Говоруша 36. Гостић 37. Грковић 38. Грубић 39. Грубић 40. Грчић 41. Грчић Д. 42. Гужвица 43. Дамјановић 44. Двожења 45. Дмитровић 46. Дотлић       Дотлић 47. Дошен 48. Драгаш 49. Драгић 50. Дракулић 51. Драча 52. Драчина 53. Дробац З.54. Дробац М. 55. Дрча В. 56. Дрча 57. Дукић 58. Дураковић 59. Ђаковић 60. Ђилас О. 61. Ђилас Р.       Ђилас Р.       Ђилас Р.       Ђилас Р.       Ђилас Р.       Ђилас Р. 62. Ђомлија 63. Ђујић 64. Ђујић Р. 65. Живковић 66.  Жмирић        Жмирић        Жмирић       Жмирић 67. Здјелар 68. Зелић      Зелић 69. Зимоња 70. Зорбаз 71. Јазић       Јазић 72. Јаковљевић 73. Јанић 74. Јока 75. Јошан 76. Јелача 77. Калат 78. Кантар       Кантар 79. Каран 80. Карна 81. Катић 82. Кљајић Д.       Кљајић Д. 83. Кљајић 84. Кљајић-Перић З. 85. Кљајић-Перић 86. Кнежевић 87. Кнежевић П. 88. Коварбашић 89. Ковачевић В. 90. Ковачевић       Ковачевић       Ковачевић      Ковачевић 91. Котараш 92. Котараш Ж. 93. Котур 94. Кукић 95. Куриџа 96. Лазић 97. Ловрић 98. Лукавац 99. Љиљак       Љиљак 100. Лончар 101. Љубичић        Љубичић102. Мађерић 103. Маљковић 104. Маринковић        Маринковић 105. Марић 106. Матијаш  107. Матић 108. Маћешић 109. Милинковић110. Милић Миш.111. Милић Мил.         Милић Мил. 112. Милић С. 113. Милић Си. 114. Миљевић 115. Медаковић 116. Млађен 117. Модринић 118. Мраовић119. Мркшић 120. Мутић 121. Накарада 122. Наранчић123. Нонковић 124. Овука        Овука        Овука 125. Огар 126. Огњеновић 127. Олуић 128. Олујић 129. Опачић 130. Орловић 131. Остојић 132. Павловић     133. Паклар 134. Панић         Панић         Панић        Панић         Панић        Панић 135. Перић 136. Петровић 137. Плећаш        Плећаш 138. Прица         Прица         Прица 139. Пушкар 140. Радић         Радић141. Радмиловић         Радмиловић 142. Радуловић 143. Рапо 144. Рашета Д.         Рашета Д. 145. Рашета М.         Рашета М. 146. Рашковић 147. Ребић 148. Релић 149. Репац        Репац 150. Сердар 151. Симић З. 152. Симић 153. Синобад 154. Славнић 155. Сладоја Д. 156. Сладоја 157. Соколовић158. Станисављевић М. 159. Станисављевић В. 160. Станисављевић У. 161. Стојановићи 162. Суботић 163. Тадић        Тадић 164. Тепавац165. Тешинић 166. Тишма         Тишма         Тишма 167. Топо 168. Трбојевић         Трбојевић 169. Трескавица170. Тртица 171. Трживук 172. Ћалић         Ћалић         Ћалић 173. Ћосо 174. Ћосић 175. Цвјетичанин176. Цревар 177. Ченић 178. Четник 179. Чубра 180. Шатлан 181. Швоња 182. Шестић         Шестић        Шестић        Шестић 183. Шорак         Шорак         184. Шоргић        Шоргић 185. Штрбац         Штрбац 186. Штрбац С. 187. Шупут         Шупут         Шупут        Шупут 188. Шушак

Помоћ индивидуама:

1. Адамић Љубица 2. Анђић Милисав 3. Антовић Дарија 4. Арсић Влада 5. Видојевић Ивица6. Гранзов Велимир 7. Ивковић Ранко 8. Јелача Миланка 9. Јовановић Марина10. Јокић Милан 11. Ковач Госпава 12. Милосављевић Јана  13. Милошевић Миланко14. Мирјанић Јелена 15. Пешић Србољуб 16. Радојковић Никола  17. Рафаиловић Ранисав 18. Савић Снежана19. Топаловић Мирослав 20. Филиповић Јагодинка 21. Шуваков Дајана

 

Борба против поплава:

744 породице

1. Параћин (52 породице)2. Трстеник (17 породица) 3. Ваљево (13 породица)4. Краљево (24 породице) 5. Обреновац (60 породица)6. Свилајнац (55 породица)7. Велики Црљени (36 породица)8. Крупањ (17 породица)9. Уб (Предшколска установа УБ) 10. Велики Црљени 2 (10 породица)11. Обреновац 2 (55 породица)12. Обреновац 3 (26 породица)13. Бијељина (25 породица)14. Бијељина 2 (26 породица)15. Бијељина 3 (23 породице)16. Обреновац 4 (37 породица)17. Обреновац 5 (25 породица) 18. Обреновац 6 (15 породица)19. Добој (47 породица)20. Добој 2 ( 24  породице )21. Обреновац 7 (31 породица)22. Обреновац 8 (23 породице)23. Приједор (18 породица)24. Шековићи (11 породица)25. Шековићи 2 ( 3 породице )26. Бања Лука (9 породица)27. Смед. Паланка (1 породица)28. Крупањ 2 (2 породице)29. Лопаре ( 3 породице)30. Петровац на Млави ( 7 породица )31. Обреновац (7 породица)32. Бања Лука ( 42 породице )

Црна Гора:

16 породица

1. Булатовић 2. Влаховић 3. Гогић4. Горановић 5. Драгојевић 6. Дробњак 7. Дунџић     Дунџић 8. Јанчић     Јанчић     Јанчић 9. Лојпур 10. Милачић 11. Милић12. Радованић 13. Симовић 14. Стојиљковић15. Шћепановић16. Шуковић      Шуковић

Херцеговина:

9 породица

1. Бабић2. Домазет 3. Драгићевић 4. Екмечић (видео) 5. Јанковић 6. Марић 7. Пудар  8. Радишић     Радишић  9. Стевановић

Стара Србија (БЈРМ):20 породица

1. Ачковић 2. Бојкић 3. Брава     Брава 4. Васић 5. Говедаров 6. Гушкин     Гушкин 7. Ђорђевић 8. Јанковић9. Комненов 10. Крстевски       Крстевски 11. Николић       Николић       Николић 12. Нинкићев 13. Павић 14. Перовић 15. Петровић 16. Рајчић 17. Серафимовић       Серафимовић 18. Стефановић 19. Тодоровић 20. Трајковић        Трајковић  

САД:

1. Узелац

Помоћ установама:

1. Амбуланта у Купинику 2. Амбуланта у Осојану     Амбуланта у Осојану     Амбуланта у Осојану 3. Библиотека у Риђанима 3. Велика Хоча 3. Вртић у Ораховцу     Вртић у Ораховцу 3. Вртић у Берановцу,     код Краљева4. Дечија играоница у Жегару 4. Жене косовске долине     Жене косовске долине     Жене косовске долине     Жене косовске долине     Жене косовске долине 4. Здравствени Центар     у Косовској Митровици 5. Културни центар Вук     Караџић у Кучевишту     Културни центар Вук     Караџић у Кучевишту    Културни центар Вук     Караџић у Кучевишту    Културни центар Вук     Караџић у Кучевишту6. Медицински факултет    у Косовској Митровици 7. Мала школа "Бранко Радунковић-    Воља чини чуда", Вршац 8. МЗ Баљевац, Обреновац 9. МЗ Конатице, Обреновац 10. МЗ Пољане, Обреновац 11. Млекара у селу Извор 12. Народна кухиња Витина 13. Народна кухиња Кормиљане14. Народне кухиње на Косову и Метохији       Народне кухиње на Косову и Метохији       Народне кухиње на Косову и Метохији       Народне кухиње на Косову и Метохији 14. Народна кухиња Прековце       Народна кухиња Прековце       Народна кухиња Прековце       Народна кухиња Прековце 15. О.Ш. 22. Децембар у      Доњој Трепчи      О.Ш. 22. Децембар у      Доњој Трепчи      О.Ш. 22. Децембар у      Доњој Трепчи      О.Ш. 22. Децембар у      Доњој Трепчи16. О.Ш. Бршадин, код Вуковара  17. О.Ш. Радош Тошић у       Осојану    18. О. Ш. у Мокром, код Пала 19. О.Ш. Свети Сава у       Паралову 20. Породилиште Опште болнице у Пријепољу 20. Призренска Богословија 21. Село Гораждевац, општина Пећ 21. Село Жач, општина Исток 22. Село Милошево,      општина Обилић 23. Село Новаке,       општина Призрен 24. Село Рудница, општина Рашка 24. Село Талиновци,       општина Урошевац 25. Село Суво Грло, општина Србица 25. Средња школа у Звечану      Средња школа у Звечану26. Српска бибилиотека у Скадру 27. Фарма коза у Прековцу       Фарма коза у Прековцу 28. Школске табле за основне        школе на Косову и Метохији29. Школске табле за основне и        средње школе на Космету

 

Повезане вести

Коментари