Кошнице са ројевима и врцаљка за Стевановиће из Ниша