Галерије / Посета породицама у Београду, децембар 2012.