Галерије / СЗС акција у Јагодини и Ваљеву, септембар 2012.