Галерије / Уручење другог дела помоћи породицама у Новом Брду, Витини и општини Гњилане