Усељење породице Вуковић, село Душманићи, Пријепоље