Норвешка

  • Назив: Humanitær organisasjon Serbere for Serbere
  • Адреса: Jensahagen 4, 4007 Stavanger
  • VIPPS на број 104414
  • Текући рачун: 1503 83 80483, DNB Bank
  • Донације кроз VIPPS апликацију:

Чланови и представници организације:

  • Жарко Продан, Осло – председник
  • Никола Лазаревић, Ставангер – потпредседник за административне и стратешке послове
  • Александра Шћекић, Осло – потпредседник за оперативне послове
  • Зоран Фајфрић, Осло