Норвешка

 • Назив: Humanitær organisasjon Serbere for Serbere
 • Адреса: Jensahagen 4, 4007 Stavanger
 • VIPPS на број 104414
 • Текући рачун: 1503 83 80483, DNB Bank
 • Девизни рачун:
  • IBAN: NO92 1503 8380 483
  • SWIFT: DNBANOKKXXX
  • Customer: Humanitær organisasjon Serbere for Serbere
  • Bank: DNB Bank, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Чланови и представници организације:

 • Жарко Продан, Осло – председник
 • Никола Лазаревић, Ставангер – потпредседник за административне и стратешке послове
 • Александра Шћекић, Осло – потпредседник за оперативне послове
 • Зоран Фајфрић, Осло