Статистика

Прикупљено у 2006. години: 7.698 €
Прикупљено у 2007. години: 4.674 €
Прикупљено у 2008. години: 16.420 €
Прикупљено у 2009. години: 27.348 €
Прикупљено у 2010. години: 48.291 €
Прикупљено у 2011. години: 75.746 €
Прикупљено у 2012. години: 115.558 €
Прикупљено у 2013. години: 136.518 €
Прикупљено у 2014. години: 669.953 €
Прикупљено у 2015. години: 259.083 €
Прикупљено у 2016. години: 435.022 €
Прикупљено у 2017. години: 574.851 €
Прикупљено у 2018. години: 754.501 €
Прикупљено у 2019. години: 1.168.168 €
Прикупљено у 2020. години: 1.422.311 €
Прикупљено у 2021. години: 1.964.113 €

Јануар 2006 = 428 € – 18 донација
Јануар 2007 = 380 € – 19 донација
Јануар 2008 = 250 € – 9 донација
Јануар 2009 = 1.202 € – 38 донација
Јануар 2010 = 3.518 € – 82 донације
Јануар 2011 = 3.492 € – 105 донација
Јануар 2012 = 12.599 € – 177 донација
Јануар 2013 = 10.677 € – 211 донација
Јануар 2014 = 9.040 € – 262 донације
Јануар 2015 = 19.088 € – 348 донација
Јануар 2016 = 30.855 € – 518 донација
Јануар 2017 = 38.226 € – 575 донација
Јануар 2018 = 37.066 € – 749 донација
Јануар 2019 = 83.946 € – 919 донација
Јануар 2020 = 93.757 € – 1.356 донација
Јануар 2021 = 142.175 € – 2.641 донација
Јануар 2022 = 157.349 € – 2.466 донација

Фебруар 2006 = 428 € – 13 донација
Фебруар 2007 = 460 € – 19 донација
Фебруар 2008 = 1.651 € – 58 донација
Фебруар 2009 = 1.002 € – 41 донација
Фебруар 2010 = 2.612 € – 61 донација
Фебруар 2011 = 4.842 € – 76 донација
Фебруар 2012 = 5.228 € – 131 донација
Фебруар 2013 = 9.520 € – 207 донација
Фебруар 2014 = 8.020 € – 212 донација
Фебруар 2015 = 14.860 € – 312 донација
Фебруар 2016 = 22.517 € – 354 донација
Фебруар 2017 = 30.907 € – 466 донација
Фебруар 2018 = 34.212 € – 661 донација
Фебруар 2019 = 41.515 € – 1.026 донација
Фебруар 2020 = 74.002 € – 1.097 донација
Фебруар 2021 = 196.427 € – 3.275 донација
Фебруар 2022 = 118.376 € – 2.004 донација

Март 2006 = 827 € – 24 донација
Март 2007 = 635 € – 17 донација
Март 2008 = 2.568 € – 100 донација
Март 2009 = 1.326 € – 39 донација
Март 2010 = 2.984 € – 75 донација
Март 2011 = 4.090 € – 88 донација
Март 2012 = 9.984 € – 162 донације
Март 2013 = 12.331 € – 280 донација
Март 2014 = 13.025 € – 328 донација
Март 2015 = 15.228 € – 318 донација
Март 2016 = 20.799 € – 470 донација
Март 2017 = 29.274 € – 540 донација
Март 2018 = 43.078 € – 692 донације
Март 2019 = 51.081 € – 1.078 донација
Март 2020 = 89.611 € – 1.629 донација
Март 2021 = 121.972 € – 2.370 донација
Март 2022 = 142.815 € – 2.371 донација

Април 2006 = 1.191 € – 44 донације
Април 2007 = 1.080 € – 40 донација
Април 2008 = 1.417 € – 56 донација
Април 2009 = 2.127 € – 40 донација
Април 2010 = 3.790 € – 69 донација
Април 2011 = 3.920 € – 111 донација
Април 2012 = 6.007 € – 208 донација
Април 2013 = 14.040 € – 232 донацијe
Април 2014 = 12.528 € – 277 донација
Април 2015 = 18.202 € – 414 донација
Април 2016 = 27.421 € – 457 донација
Април 2017 = 40.163 € – 642 донацијe
Април 2018 = 64.962 € – 1.085 донација
Април 2019 = 77.148 € – 1.297 донација
Април 2020 = 87.491 € – 2.047 донација
Април 2021 = 121.134 € – 2.069 донација
Април 2022 = 194.006 € – 2.091 донација

Мај 2006 = 857 € – 36 донација
Мај 2007 = 600 € – 23 донације
Мај 2008 = 1.155 € – 37 донација
Мај 2009 = 1.297 € – 36 донација
Мај 2010 = 2.910 € – 65 донација
Мај 2011 = 6.447 € – 102 донације
Мај 2012 = 22.378 € – 135 донација
Мај 2013 = 11.392 € – 216 донација
Мај 2014 = 335.595 € – 4.182 донације
Мај 2015 = 21.307 € – 307 донација
Мај 2016 = 34.068 € – 407 донација
Мај 2017 = 48.692 € – 600 донација
Мај 2018 = 78.736 € – 943 донације
Мај 2019 = 105.027 € – 1.613 донација
Мај 2020 = 108.194 € – 1.898 донација
Мај 2021 = 111.841 € – 2.426 донација
Мај 2022 = 220.112 € – 2.827 донација

Јун 2006 = 688 € – 33 донације
Јун 2007 = 765 € – 32 донације
Јун 2008 = 1.230 € – 39 донација
Јун 2009 = 1.891 € – 59 донација
Јун 2010 = 3.031 € – 65 донација
Јун 2011 = 3.606 € – 84 донације
Јун 2012 = 4.900 € – 127 донација
Јун 2013 = 14.249 € – 187 донација
Јун 2014 = 97.419 € – 472 донација
Јун 2015 = 26.845 € – 323 донација
Јун 2016 = 78.325 € – 455 донација
Јун 2017 = 56.307 € – 639 донација
Јун 2018 = 95.621 € – 1.345 донација
Јун 2019 = 126.887 € – 1.644 донација
Јун 2020 = 128.127 € – 2.171 донација
Јун 2021 = 122.408 € – 2.142 донација
Јун 2022 = 293.718 € – 2.915 донација

Јул 2006 = 684 € – 28 донација
Јул 2007 = 100 € – 4 донације
Јул 2008 = 835 € – 31 донација
Јул 2009 = 2.256 € – 36 донација
Јул 2010 = 2.320 € – 52 донације
Јул 2011 = 5.108 € – 72 донације
Јул 2012 = 5.137 € – 117 донација
Јул 2013 = 8.138 € – 191 донација
Јул 2014 = 70.674 € – 287 донација
Јул 2015 = 23.744 € – 351 донација
Јул 2016 = 27.483 € – 472 донација
Јул 2017 = 35.784 € – 555 донација
Јул 2018 = 78.650 € – 1.114 донација
Јул 2019 = 106.733 € – 1.739 донација
Јул 2020 = 121.018 € – 2.149 донација
Јул 2021 = 154.535 € – 2.488 донација

Август 2006 = 630 € – 29 донација
Август 2007 = 90 € – 2 донације
Август 2008 = 1.837 € – 27 донација
Август 2009 = 1.136 € – 38 донација
Август 2010 = 2.686 € – 71 донација
Август 2011 = 7.933 € – 185 донација
Август 2012 = 11.487 € – 117 донација
Август 2013 = 10.916 € – 193 донације
Август 2014 = 28.064 € – 225 донација
Август 2015 = 17.682 € – 308 донација
Август 2016 = 21.072 € – 379 донација
Август 2017 = 37.136 € – 606 донација
Август 2018 = 59.091 € – 812 донација
Август 2019 = 73.805 € – 1.509 донација
Август 2020 = 113.858 € – 2.086 донација
Август 2021 = 164.665 € – 2.374 донације

Септембар 2006 = 370 € – 23 донације
Септембар 2007 = 0 € – нема донатора
Септембар 2008 = 979 € – 25 донација
Септембар 2009 = 4.677 € – 63 донације
Септембар 2010 = 5.396 € – 80 донација
Септембар 2011 = 8.650 € – 121 донација
Септембар 2012 = 6.692 € – 107 донација
Септембар 2013 = 6.843 € – 177 донација
Септембар 2014 = 19.361 € – 242 донације
Септембар 2015 = 21.658 € – 326 донација
Септембар 2016 = 61.691 € – 365 донација
Септембар 2017 = 21.803 € – 482 донације
Септембар 2018 = 45.334 € – 808 донација
Септембар 2019 = 97.143 € – 1.123 донације
Септембар 2020 = 108.473 € – 1.822 донације
Септембар 2021 = 136.534 € – 4.657 донације

Октобар 2006 = 584 € – 25 донација
Октобар 2007 = 305 € – 5 донација
Октобар 2008 = 1.068 € – 34 донација
Октобар 2009 = 2.319 € – 62 донације
Октобар 2010 = 2.891 € – 78 донација
Октобар 2011 = 7.258 € – 123 донације
Октобар 2012 = 6.140 € – 137 донација
Октобар 2013 = 13.180 € – 237 донација
Октобар 2014 = 24.842 € – 270 донација
Октобар 2015 = 17.236 € – 402 донације
Октобар 2016 = 21.559 € – 456 донација
Октобар 2017 = 30.238 € – 550 донација
Октобар 2018 = 57.204 € – 964 донација
Октобар 2019 = 174.498 € – 1.317 донација
Октобар 2020 = 101.368 € – 2.076 донација
Октобар 2021 = 170.100 € – 3.396 донација

Новембар 2006 = 405 € – 18 донација
Новембар 2007 = 65 € – 2 донације
Новембар 2008 = 1.314 € – 37 донација
Новембар 2009 = 1.642 € – 57 донација
Новембар 2010 = 2.802 € – 90 донација
Новембар 2011 = 4.842 € – 123 донације
Новембар 2012 = 6.439 € – 145 донација
Новембар 2013 = 7.544 € – 206 донација
Новембар 2014 = 12.103 € – 295 донација
Новембар 2015 = 21.908 € – 375 донација
Новембар 2016 = 24.384 € – 440 донација
Новембар 2017 = 39.842 € – 472 донације
Новембар 2018 = 50.796 € – 690 донација
Новембар 2019 = 72.188 € – 1.032 донације
Новембар 2020 = 113.875 € – 1.987 донација
Новембар 2021 = 122.304 € – 2.219 донација

Децембар 2006 = 385 € – 18 донација
Децембар 2007 = 210 € – 4 донације
Децембар 2008 = 1.683 € – 46 донација
Децембар 2009 = 6.208 € – 93 донације
Децембар 2010 = 12.272 € – 115 донација
Децембар 2011 = 13.044 € – 254 донација
Децембар 2012 = 15.287 € – 255 донација
Децембар 2013 = 17.405 € – 365 донација
Децембар 2014 = 39.282 € – 634 донација
Децембар 2015 = 41.325 € – 721 донација
Децембар 2016 = 64.848 € – 961 донација
Децембар 2017 = 166.479 € – 1.312 донација
Децембар 2018 = 109.751 € – 1.842 донација
Децембар 2019 = 158.167 € – 3.009 донација
Децембар 2020 = 282.557 € – 4.471 донација
Децембар 2021 = 400.018 € – 6.642 донације

СМС 7763

Јануар 2016: 2.617 порука
Јануар 2017: 3.713 порука
Јануар 2018: 2.337 порука
Јануар 2019: 3.030 порука
Јануар 2020: 3.819 порука
Јануар 2021: 6.520 порука
Јануар 2022: 5.805 порука

Фебруар 2016: 889 порука
Фебруар 2017: 3.958 порука
Фебруар 2018: 1.745 порука
Фебруар 2019: 2.738 порука
Фебруар 2020: 1.420 порука
Фебруар 2021: 19.250 порука
Фебруар 2022: 3.985 порука

Март 2015: 4.570 порука
Март 2016: 3.278 порука
Март 2017: 4.548 порука
Март 2018: 2.020 порука
Март 2019: 2.655 порука
Март 2020: 5.667 порука
Март 2021: 3.573 порука
Март 2022: 3.758 порука

Април 2015: 1.636 порука
Април 2016: 1.900 порука
Април 2017: 4.223 порука
Април 2018: 8.652 порука
Април 2019: 2.888 порука
Април 2020: 4.663 порука
Април 2021: 2.364 порука
Април 2022: 2.268 порука

Мај 2015: 1.495 порука
Мај 2016: 1.848 порука
Мај 2017: 2.030 порука
Мај 2018: 3.173 порука
Мај 2019: 6.807 порука
Мај 2020: 3.620 порука
Мај 2021: 3.441 порука

Јун 2015: 1.486 порука
Јун 2016: 1.964 порука
Јун 2017: 3.049 порука
Јун 2018: 8.707 порука
Јун 2019: 6.690 порука
Јун 2020: 3.610 порука
Јун 2021: 3.432 поруке

Јул 2015: 3.118 порука
Јул 2016: 2.847 порука
Јул 2017: 2.645 порука
Јул 2018: 4.294 порука
Јул 2019: 3.406 порука
Јул 2020: 5.216 порука
Јул 2021: 3.807 порука

Август 2015: 1.176 порука
Август 2016: 793 поруке
Август 2017: 2.568 порука
Август 2018: 2.406 порука
Август 2019: 6.108 порука
Август 2020: 4.651 порука
Август 2021: 2.302 поруке

Септембар 2015: 1.176 порука
Септембар 2016: 2.026 порука
Септембар 2017: 2.374 порука
Септембар 2018: 2.494 порука
Септембар 2019: 3.332 порука
Септембар 2020: 2.476 порука
Септембар 2021: 2.088 порука

Октобар 2015: 5.040 порука
Октобар 2016: 3.543 порука
Октобар 2017: 3.461 порука
Октобар 2018: 3.769 порука
Октобар 2019: 4.402 поруке
Октобар 2020: 3.244 порука
Октобар 2021: 7.478 порука

Новембар 2015: 1.438 порука
Новембар 2016: 3.598 порука
Новембар 2017: 1.923 порука
Новембар 2018: 1.260 порука
Новембар 2019: 1.468 порука
Новембар 2020: 2.867 порука
Новембар 2021: 3.467 порука

Децембар 2015: 6.213 порука
Децембар 2016: 8.646 порука
Децембар 2017: 7.314 порука
Децембар 2018: 7.052 порука
Децембар 2019: 9.352 порука
Децембар 2020: 10.054 порука
Децембар 2021: 25.270 порука

ПОЗОВИ 17763

Јануар 2018: 813 позива
Јануар 2019: 784 позива
Јануар 2020: 982 позива
Јануар 2021: 2.268 позива
Јануар 2022: 1.641 позива

Фебруар 2018: 1.402 позива
Фебруар 2019: 777 позива
Фебруар 2020: 662 позива
Фебруар 2021: 5.103 позива
Фебруар 2022: 1.385 позива

Март 2018: 1.187 позива
Март 2019: 907 позива
Март 2020: 2.467 позива
Март 2021: 1.553 позива
Март 2022: 1.270 позива

Април 2018: 1.970 позива
Април 2019: 1.496 позива
Април 2020: 1.798 позива
Април 2021: 1.167 позива
Април 2022: 989 позива

Мај 2018: 1.349 позива
Мај 2019: 1.614 позива
Мај 2020: 1.993 позива
Мај 2021: 1.225 позива

Јун 2018: 2.269 позива
Јун 2019: 1.908 позива
Јун 2020: 1.487 позива
Јун 2021: 1.438 позива

Јул 2018: 1.109 позива
Јул 2019: 896 позива
Јул 2020: 1.980 позива
Јул 2021: 2.698 позива

Август 2018: 759 позива
Август 2019: 1.742 позива
Август 2020: 5.918 позива
Август 2021: 1.413 позива

Септембар 2018: 736 позива
Септембар 2019: 654 позива
Септембар 2020: 1.642 позива
Септембар 2021: 1.049 позива

Октобар 2018: 1.152 позива
Октобар 2019: 1.370 позива
Октобар 2020: 13.947 позива
Октобар 2021: 3.342 позива

Новембар 2018: 582 позива
Новембар 2019: 469 позива
Новембар 2020: 2.407 позива
Новембар 2021: 1.315 позива

Децембар 2018: 2.001 позива
Децембар 2019: 3.684 позива
Децембар 2020: 4.270 позива
Децембар 2021:

СМС 8119

2015. 123 порука (367 €)
2016. 476 порука ( 1.423 €)
2017. 763 порука (2.281 €)
2018. 1.725 порука (5.157 €)
2019. 2.038 порука (6.093 €)
2020. 3.078 порука (8.082 €)
2021. 3.257 порука (9.738 €)

ПОЗОВИ 0901 300 201

2020. 962 позива (1.924 €)
2021. 754 позива (1.385 €)

VIPPS

2020. 868 порука (215.889 NOK)

SWISH

2020. 3.198 порука (561.771 SEK)

SWISS

2020. 732 поруке (13.649 CHF)

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ ПО ДРЖАВАМА

СРБИЈА
2021: 682.922 €
2020: 452.997 €
2019: 362.754 €
2018: 213.274 €
2017: 149.256 €
2016: 112.829 €
2015: 85.902 €
2014: 61.320 €

САД
2021: 354.222 €
2020: 204.375 €
2019: 170.347 €
2018: 131.646 €
2017: 184.771 €
2016: 106.853 €
2015: 61.603 €
2014: 220.139 €

КАНАДА
2021: 119.720 €
2020: 120.592 €
2019: 106.163 €
2018: 68.664 €
2017: 69.102 €
2016: 88.213 €
2015: 11.477 €
2014: 68.833 €

РЕПУБЛИКА СРПСКА
2021: 210.488 €
2020: 117.403 €
2019: 98.211 €
2018: 61.228 €
2017: 28.524 €
2016: 13.198 €
2015: 3.247 €

ШВАЈЦАРСКА
2021: 88.668 €
2020: 89.895 €
2019: 73.477 €
2018: 60.667 €
2017: 34.716 €
2016: 27.504 €
2015: 16.751 €
2014: 94.762 €

НЕМАЧКА
2021: 119.577 €
2020: 85.840 €
2019: 73.906 €
2018: 55.253 €
2017: 24.589 €
2016: 24.360 €
2015: 28.108 €
2014: 22.661 €

АУСТРИЈА
2021: 63.929 €
2020: 43.880 €
2019: 42.675 €
2018: 30.809 €
2017: 13.219 €
2016: 13.795 €
2015: 7.097 €
2014: 10.038 €

АУСТРАЛИЈА
2021: 32.149 €
2020: 39.434 €
2019: 24.936 €
2018: 20.829 €
2017: 10.235 €
2016: 11.830 €
2015: 6.493 €
2014: 59.463 €

НОРВЕШКА
2021: 31.596 €
2020: 29.146 €
2019: 19.743 €
2018: 19.490 €
2017: 10.531 €
2016: 5.207 €
2015: 3.916 €

ШВЕДСКА
2021: 71.664 €
2020: 59.987 €
2019: 53.814 €
2018: 18.985 €
2017: 4.711 €
2016: 3.403 €
2015: 3.649 €

КИНА
2021: 17.500 €
2020: 16.700 €
2019: 25.314 €
2018: 18.143 €
2017: 10.351 €
2016: 740 €

ЦРНА ГОРА
2021: 23.176 €
2020: 18.282 €
2019: 18.790 €
2018: 14.623 €
2017: 9.590 €
2016: 4.485 €
2015: 1.270 €

ХОЛАНДИЈА
2021: 13.192 €
2020: 13.423 €
2019: 7.865 €
2018: 6.428 €
2017: 3.045 €
2016: 2.845 €
2015: 2.045 €

УАЕ
2021: 5.232 €
2020: 4.997 €
2019: 3.788 €
2018: 5.714 €
2017: 2.860 €
2016: 1.605 €
2015: 15 €

КАТАР
2021: 1.022 €
2020: 2.723 €
2019: 4.271 €
2018: 3.794 €
2017: 0 €
2016: 30 €

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА
2021: 10.746 €
2020: 8.428 €
2019: 5.072 €
2018: 3.758 €
2017: 2.611 €
2016: 2.290 €
2015: 2.180 €

СЛОВЕНИЈА
2021: 8.913 €
2020: 5.103 €
2019: 9.655 €
2018: 3.408 €
2017: 2.148 €
2016: 2.331 €
2015: 1.384 €

МАЛТА
2021: 9.962 €
2020: 6.526 €
2019: 6.134 €
2018: 100 €
2017: 0 €
2016:
2015:

ШПАНИЈА
2021: 34.326 €
2020: 11.351 €
2019: 30.595 €
2018: 1.212 €
2017: 955 €
2016: 1.010 €

КУВАЈТ
2021: 1.050 €
2020: 1.682 €
2019: 4.630 €

ФРАНЦУСКА
2021: 4.711 €
2020: 5.995 €
2019: 3.766 €
2018: 1.678 €
2017: 1.350 €
2016: 1.410 €

НОВИ ЗЕЛАНД
2021: 9.174 €
2020: 7.725 €
2019: 2.740 €
2018: 660 €
2017: 0 €
2016: 600 €

ИТАЛИЈА
2021: 7.748 €
2020: 7.255 €
2019: 2.638 €
2018: 2.037 €
2017: 3.175 €
2016: 1.830 €

БЕЛГИЈА
2021: 2.730 €
2020: 2.855 €
2019: 2.417 €
2018: 1.755 €
2017: 788 €
2016: 497 €

РУСИЈА
2021: 2.374 €
2020: 4.927 €
2019: 1.990 €
2018: 1.035 €
2017: 900 €
2016: 1.065 €
2015:
2014: 34.874 €

ДАНСКА
2021: 5.895 €
2020: 3.690 €
2019: 1.811 €
2018: 1.306 €
2017: 597 €
2016: 470 €

ХРВАТСКА
2021: 2.176 €
2020: 1.529 €
2019: 1.180 €
2018: 234 €
2017: 380 €
2016: 270 €

ЈУЖНА КОРЕЈА
2021: –
2020: 1.322 €
2019: 1.149 €
2018: 1.346 €

ИРСКА
2021: 2.518 €
2020: 2.910 €
2019: 1.005 €
2018: 0 €
2017: 255 €
2016: 60 €

РУМУНИЈА
2021: 1.890 €
2020: 15.850 €
2019: 810 €
2018: 400 €
2017: 200 €
2016: 350 €

ЧЕШКА
2021: 1.751 €
2020: 2.405 €
2019: 763 €
2018: 407 €
2017: 235 €
2016: 140 €

ФЕДЕРАЦИЈА БИХ
2021: 1.423 €
2020: 1.106 €
2019: 646 €
2018: –
2017: –
2016: 13.198 €

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2021: 1.004 €
2020: 495 €
2019: 500 €
2018: 260 €
2017: 135 €
2016: 156 €

ФИНСКА
2021: 1.413 €
2020: 870 €
2019: 447 €
2018: 110 €
2017: 82 €
2016: 115 €

ПОЉСКА
2021: 210 €
2020: 388 €
2019: 397 €
2018: 205 €
2017: 0 €
2016: 10 €

ИЗРАЕЛ
2021: 241 €
2020: 84 €
2019: 335 €
2018: 15 €
2017: 0 €
2016: 85 €

ИСЛАНД
2021: 285 €
2020: 160 €
2019: 225 €
2018: 537 €
2017: 180 €
2016: 180 €

СИГАПУР
2021: 110 €
2020: 230 €
2019: 200 €
2018: 0 €
2017: 0 €
2016: 40 €

ЛУКСЕМБУРГ
2021: 590 €
2020: 505 €
2019: 160 €
2018: 130 €
2017: 130 €
2016: 90 €

ОМАН
2021: 563 €
2020: 308 €
2019: 160 €
2018: 200 €
2017: 200 €
2016: 270 €

ЈУЖНОАФРИЧКА РЕПУБЛИКА
2021: 283 €
2020: 326 €
2019: 160 €
2018: 709 €
2017: 1.200 €
2016: 2.100 €

ПОРТУГАЛ
2021: 5.100 €
2020: 200 €
2019: 130 €
2018: 200 €
2017: 195 €
2016: 150 €

КИПАР
2021: 560 €
2020: 100 €
2019: 120 €
2018: 0 €
2017: 0 €
2016: 270 €

МАЛЕЗИЈА
2021: –
2020: –
2019: 100 €

ФИЛИПИНИ
2021: –
2020: –
2019: 70 €

МОНАКО
2021: –
2020: 30 €
2019: 60 €

СЛОВАЧКА
2021: 948 €
2020: 419 €
2019: 54 €
2018: 25 €

УКРАЈИНА
2021: 10 €
2020: –
2019: 50 €

БУГАРСКА
2021: 940 €
2020: 445 €
2019: 30 €
2018: 60 €
2017: 0 €
2016: 10 €

ГРЧКА
2021: 546 €
2020: 470 €
2019: 25 €
2018: 0 €
2017: 400 €
2016: 305 €

ЛЕТОНИЈА
2021: –
2020: –
2019: 20 €

ЛИТВАНИЈА
2021: 60 €
2020: 200 €

АНДОРА
2021: –
2020: –
2019: 19 €

ЈАПАН
2021: 50 €
2020: 230 €
2019: 10 €

ТАЈЛАНД
2021: –
2020: –
2019: 5 €

УРУГВАЈ
2021: –
2020:  –
2019: –
2018: 20 €

БЕРМУДА
2021: –
2020: –
2019: –
2018: 500 €

ЛИХТЕНШТАЈН
2021: –
2020: 200 €
2019: –
2018: 865 €

С. АРАБИЈА
2021: 100 €
2020: 10 €

ПАНАМА
2021: –
2020: 18 €

ГРУЗИЈА
2021: –
2020: 30 €

ФАРСКА ОСТРВА
2021: –
2020: 50 €

УГАНДА
2021: –
2020: 80 €

СИНГАПУР
2021: 110 €
2020: 230 €
2019: 200 €

МАЂАРСКА
2021: 60 €
2020: 230 €

ЧИЛЕ
2021: 20 €

КОЛУМБИЈА
2021: 10 €

ЕСТОНИЈА
2021: 10 €

НЕПОЗНАТО
2021:8.556 €
2020: 5.780 €
2019: 1.836 €
2018: 1.782 €
2017: 1.766 €
2016: 2.021 €