Прикупљено у 2006. години: 7.698 €
Прикупљено у 2007. години: 4.674 €
Прикупљено у 2008. години: 16.420 €
Прикупљено у 2009. години: 27.348 €
Прикупљено у 2010. години: 48.291 €
Прикупљено у 2011. години: 75.746 €
Прикупљено у 2012. години: 115.558 €
Прикупљено у 2013. години: 136.518 €
Прикупљено у 2014. години: 669.953 €
Прикупљено у 2015. години: 259.083 €
Прикупљено у 2016. години: 435.022 €
Прикупљено у 2017. години: 574.851 €
Прикупљено у 2018. години: 754.501 €
Прикупљено у 2019. години: 1.168.168 €
Прикупљено у 2020. години: 1.422.331 €
Прикупљено у 2021. години: 1.964.113 €
Прикупљено у 2022. години: 3.073.681 €
Прикупљено у 2023. години: 3.343.538 €

Јануар 2006 = 428 € – 18 донација
Јануар 2007 = 380 € – 19 донација
Јануар 2008 = 250 € – 9 донација
Јануар 2009 = 1.202 € – 38 донација
Јануар 2010 = 3.518 € – 82 донације
Јануар 2011 = 3.492 € – 105 донација
Јануар 2012 = 12.599 € – 177 донација
Јануар 2013 = 10.677 € – 211 донација
Јануар 2014 = 9.040 € – 262 донације
Јануар 2015 = 19.088 € – 348 донација
Јануар 2016 = 30.855 € – 518 донација
Јануар 2017 = 38.226 € – 575 донација
Јануар 2018 = 37.066 € – 749 донација
Јануар 2019 = 83.946 € – 919 донација
Јануар 2020 = 93.757 € – 1.356 донација
Јануар 2021 = 142.175 € – 2.641 донација
Јануар 2022 = 157.349 € – 2.466 донација
Јануар 2023 = 215.728 € – 2.694 донација

Фебруар 2006 = 428 € – 13 донација
Фебруар 2007 = 460 € – 19 донација
Фебруар 2008 = 1.651 € – 58 донација
Фебруар 2009 = 1.002 € – 41 донација
Фебруар 2010 = 2.612 € – 61 донација
Фебруар 2011 = 4.842 € – 76 донација
Фебруар 2012 = 5.228 € – 131 донација
Фебруар 2013 = 9.520 € – 207 донација
Фебруар 2014 = 8.020 € – 212 донација
Фебруар 2015 = 14.860 € – 312 донација
Фебруар 2016 = 22.517 € – 354 донација
Фебруар 2017 = 30.907 € – 466 донација
Фебруар 2018 = 34.212 € – 661 донација
Фебруар 2019 = 41.515 € – 1.026 донација
Фебруар 2020 = 74.002 € – 1.097 донација
Фебруар 2021 = 196.427 € – 3.275 донација
Фебруар 2022 = 118.376 € – 2.004 донација
Фебруар 2023 = 240.285 € – 3.914 донација

Март 2006 = 827 € – 24 донација
Март 2007 = 635 € – 17 донација
Март 2008 = 2.568 € – 100 донација
Март 2009 = 1.326 € – 39 донација
Март 2010 = 2.984 € – 75 донација
Март 2011 = 4.090 € – 88 донација
Март 2012 = 9.984 € – 162 донације
Март 2013 = 12.331 € – 280 донација
Март 2014 = 13.025 € – 328 донација
Март 2015 = 15.228 € – 318 донација
Март 2016 = 20.799 € – 470 донација
Март 2017 = 29.274 € – 540 донација
Март 2018 = 43.078 € – 692 донације
Март 2019 = 51.081 € – 1.078 донација
Март 2020 = 89.611 € – 1.629 донација
Март 2021 = 121.972 € – 2.370 донација
Март 2022 = 142.815 € – 2.371 донација
Март 2023 = 242.890 € – 4.011 донација

Април 2006 = 1.191 € – 44 донације
Април 2007 = 1.080 € – 40 донација
Април 2008 = 1.417 € – 56 донација
Април 2009 = 2.127 € – 40 донација
Април 2010 = 3.790 € – 69 донација
Април 2011 = 3.920 € – 111 донација
Април 2012 = 6.007 € – 208 донација
Април 2013 = 14.040 € – 232 донацијe
Април 2014 = 12.528 € – 277 донација
Април 2015 = 18.202 € – 414 донација
Април 2016 = 27.421 € – 457 донација
Април 2017 = 40.163 € – 642 донацијe
Април 2018 = 64.962 € – 1.085 донација
Април 2019 = 77.148 € – 1.297 донација
Април 2020 = 87.491 € – 2.047 донација
Април 2021 = 121.134 € – 2.069 донација
Април 2022 = 194.006 € – 2.091 донација
Април 2023 = 211.967 € – 3.513 донација

Мај 2006 = 857 € – 36 донација
Мај 2007 = 600 € – 23 донације
Мај 2008 = 1.155 € – 37 донација
Мај 2009 = 1.297 € – 36 донација
Мај 2010 = 2.910 € – 65 донација
Мај 2011 = 6.447 € – 102 донације
Мај 2012 = 22.378 € – 135 донација
Мај 2013 = 11.392 € – 216 донација
Мај 2014 = 335.595 € – 4.182 донације
Мај 2015 = 21.307 € – 307 донација
Мај 2016 = 34.068 € – 407 донација
Мај 2017 = 48.692 € – 600 донација
Мај 2018 = 78.736 € – 943 донације
Мај 2019 = 105.027 € – 1.613 донација
Мај 2020 = 108.194 € – 1.898 донација
Мај 2021 = 111.841 € – 2.426 донација
Мај 2022 = 220.112 € – 2.827 донација
Мај 2023 = 263.640 € – 3.421 донација

Јун 2006 = 688 € – 33 донације
Јун 2007 = 765 € – 32 донације
Јун 2008 = 1.230 € – 39 донација
Јун 2009 = 1.891 € – 59 донација
Јун 2010 = 3.031 € – 65 донација
Јун 2011 = 3.606 € – 84 донације
Јун 2012 = 4.900 € – 127 донација
Јун 2013 = 14.249 € – 187 донација
Јун 2014 = 97.419 € – 472 донација
Јун 2015 = 26.845 € – 323 донација
Јун 2016 = 78.325 € – 455 донација
Јун 2017 = 56.307 € – 639 донација
Јун 2018 = 95.621 € – 1.345 донација
Јун 2019 = 126.887 € – 1.644 донација
Јун 2020 = 128.127 € – 2.171 донација
Јун 2021 = 122.408 € – 2.142 донација
Јун 2022 = 293.718 € – 2.915 донација
Јун 2023 = 410.773 € – 3.589 донација

Јул 2006 = 684 € – 28 донација
Јул 2007 = 100 € – 4 донације
Јул 2008 = 835 € – 31 донација
Јул 2009 = 2.256 € – 36 донација
Јул 2010 = 2.320 € – 52 донације
Јул 2011 = 5.108 € – 72 донације
Јул 2012 = 5.137 € – 117 донација
Јул 2013 = 8.138 € – 191 донација
Јул 2014 = 70.674 € – 287 донација
Јул 2015 = 23.744 € – 351 донација
Јул 2016 = 27.483 € – 472 донација
Јул 2017 = 35.784 € – 555 донација
Јул 2018 = 78.650 € – 1.114 донација
Јул 2019 = 106.733 € – 1.739 донација
Јул 2020 = 121.018 € – 2.149 донација
Јул 2021 = 154.535 € – 2.488 донација
Јул 2022 = 271.176 € – 2.160 донација
Јул 2023 = 216.811 € – 2.680 донација

Август 2006 = 630 € – 29 донација
Август 2007 = 90 € – 2 донације
Август 2008 = 1.837 € – 27 донација
Август 2009 = 1.136 € – 38 донација
Август 2010 = 2.686 € – 71 донација
Август 2011 = 7.933 € – 185 донација
Август 2012 = 11.487 € – 117 донација
Август 2013 = 10.916 € – 193 донације
Август 2014 = 28.064 € – 225 донација
Август 2015 = 17.682 € – 308 донација
Август 2016 = 21.072 € – 379 донација
Август 2017 = 37.136 € – 606 донација
Август 2018 = 59.091 € – 812 донација
Август 2019 = 73.805 € – 1.509 донација
Август 2020 = 113.858 € – 2.086 донација
Август 2021 = 164.665 € – 2.374 донације
Август 2022 = 338.223 € – 2.533 донације
Август 2023 = 233.145 € – 3.922 донације

Септембар 2006 = 370 € – 23 донације
Септембар 2007 = 0 € – нема донатора
Септембар 2008 = 979 € – 25 донација
Септембар 2009 = 4.677 € – 63 донације
Септембар 2010 = 5.396 € – 80 донација
Септембар 2011 = 8.650 € – 121 донација
Септембар 2012 = 6.692 € – 107 донација
Септембар 2013 = 6.843 € – 177 донација
Септембар 2014 = 19.361 € – 242 донације
Септембар 2015 = 21.658 € – 326 донација
Септембар 2016 = 61.691 € – 365 донација
Септембар 2017 = 21.803 € – 482 донације
Септембар 2018 = 45.334 € – 808 донација
Септембар 2019 = 97.143 € – 1.123 донације
Септембар 2020 = 108.473 € – 1.822 донације
Септембар 2021 = 136.534 € – 4.657 донација
Септембар 2022 = 300.920 € – 6.912 донација
Септембар 2023 = 313.396 € – 5.895 донација

Октобар 2006 = 584 € – 25 донација
Октобар 2007 = 305 € – 5 донација
Октобар 2008 = 1.068 € – 34 донација
Октобар 2009 = 2.319 € – 62 донације
Октобар 2010 = 2.891 € – 78 донација
Октобар 2011 = 7.258 € – 123 донације
Октобар 2012 = 6.140 € – 137 донација
Октобар 2013 = 13.180 € – 237 донација
Октобар 2014 = 24.842 € – 270 донација
Октобар 2015 = 17.236 € – 402 донације
Октобар 2016 = 21.559 € – 456 донација
Октобар 2017 = 30.238 € – 550 донација
Октобар 2018 = 57.204 € – 964 донација
Октобар 2019 = 174.498 € – 1.317 донација
Октобар 2020 = 101.368 € – 2.076 донација
Октобар 2021 = 170.100 € – 3.396 донација
Октобар 2022 = 215.085 € – 2.294 донације
Октобар 2023 = 286.927 € – 5.200 донације

Новембар 2006 = 405 € – 18 донација
Новембар 2007 = 65 € – 2 донације
Новембар 2008 = 1.314 € – 37 донација
Новембар 2009 = 1.642 € – 57 донација
Новембар 2010 = 2.802 € – 90 донација
Новембар 2011 = 4.842 € – 123 донације
Новембар 2012 = 6.439 € – 145 донација
Новембар 2013 = 7.544 € – 206 донација
Новембар 2014 = 12.103 € – 295 донација
Новембар 2015 = 21.908 € – 375 донација
Новембар 2016 = 24.384 € – 440 донација
Новембар 2017 = 39.842 € – 472 донације
Новембар 2018 = 50.796 € – 690 донација
Новембар 2019 = 72.188 € – 1.032 донације
Новембар 2020 = 113.875 € – 1.987 донација
Новембар 2021 = 122.304 € – 2.219 донација
Новембар 2022 = 265.155 € – 4.469 донација
Новембар 2023 = 205.500 € – 3.369 донација

Децембар 2006 = 385 € – 18 донација
Децембар 2007 = 210 € – 4 донације
Децембар 2008 = 1.683 € – 46 донација
Децембар 2009 = 6.208 € – 93 донације
Децембар 2010 = 12.272 € – 115 донација
Децембар 2011 = 13.044 € – 254 донација
Децембар 2012 = 15.287 € – 255 донација
Децембар 2013 = 17.405 € – 365 донација
Децембар 2014 = 39.282 € – 634 донација
Децембар 2015 = 41.325 € – 721 донација
Децембар 2016 = 64.848 € – 961 донација
Децембар 2017 = 166.479 € – 1.312 донација
Децембар 2018 = 109.751 € – 1.842 донација
Децембар 2019 = 158.167 € – 3.009 донација
Децембар 2020 = 282.557 € – 4.471 донација
Децембар 2021 = 400.018 € – 6.642 донације
Децембар 2022 = 556.746 € – 9.796 донација
Децембар 2023 = 502.476 € – 7.428 донација

5

СМС 7763

Јануар 2016: 2.617 порука
Јануар 2017: 3.713 порука
Јануар 2018: 2.337 порука
Јануар 2019: 3.030 порука
Јануар 2020: 3.819 порука
Јануар 2021: 6.520 порука
Јануар 2022: 5.805 порука
Јануар 2023: 3.234 порука

Фебруар 2016: 889 порука
Фебруар 2017: 3.958 порука
Фебруар 2018: 1.745 порука
Фебруар 2019: 2.738 порука
Фебруар 2020: 1.420 порука
Фебруар 2021: 19.250 порука
Фебруар 2022: 3.985 порука
Фебруар 2023: 9.233 порука

Март 2015: 4.570 порука
Март 2016: 3.278 порука
Март 2017: 4.548 порука
Март 2018: 2.020 порука
Март 2019: 2.655 порука
Март 2020: 5.667 порука
Март 2021: 3.573 порука
Март 2022: 3.758 порука
Март 2023: 8.575 порука

Април 2015: 1.636 порука
Април 2016: 1.900 порука
Април 2017: 4.223 порука
Април 2018: 8.652 порука
Април 2019: 2.888 порука
Април 2020: 4.663 порука
Април 2021: 2.364 порука
Април 2022: 2.268 порука
Април 2023: 7.365 порука

Мај 2015: 1.495 порука
Мај 2016: 1.848 порука
Мај 2017: 2.030 порука
Мај 2018: 3.173 порука
Мај 2019: 6.807 порука
Мај 2020: 3.620 порука
Мај 2021: 3.441 порука
Мај 2022: 5.357 порука
Мај 2023: 5.546 порука

Јун 2015: 1.486 порука
Јун 2016: 1.964 порука
Јун 2017: 3.049 порука
Јун 2018: 8.707 порука
Јун 2019: 6.690 порука
Јун 2020: 3.610 порука
Јун 2021: 3.432 поруке
Јун 2022: 3.743 поруке
Јун 2023: 4.979 порука

Јул 2015: 3.118 порука
Јул 2016: 2.847 порука
Јул 2017: 2.645 порука
Јул 2018: 4.294 порука
Јул 2019: 3.406 порука
Јул 2020: 5.216 порука
Јул 2021: 3.807 порука
Јул 2022: 1.972 поруке
Јул 2023: 2.795 порука

Август 2015: 1.176 порука
Август 2016: 793 поруке
Август 2017: 2.568 порука
Август 2018: 2.406 порука
Август 2019: 6.108 порука
Август 2020: 4.651 порука
Август 2021: 2.302 поруке
Август 2022: 1.912 порука
Август 2023: 4.435 порука

Септембар 2015: 1.176 порука
Септембар 2016: 2.026 порука
Септембар 2017: 2.374 порука
Септембар 2018: 2.494 порука
Септембар 2019: 3.332 порука
Септембар 2020: 2.476 порука
Септембар 2021: 2.088 порука
Септембар 2022: 2.672 порука
Септембар 2023: 8.497 порука

Октобар 2015: 5.040 порука
Октобар 2016: 3.543 порука
Октобар 2017: 3.461 порука
Октобар 2018: 3.769 порука
Октобар 2019: 4.402 поруке
Октобар 2020: 3.244 порука
Октобар 2021: 7.478 порука
Октобар 2022: 2.331 порука
Октобар 2023: 3.098 порука

Новембар 2015: 1.438 порука
Новембар 2016: 3.598 порука
Новембар 2017: 1.923 порука
Новембар 2018: 1.260 порука
Новембар 2019: 1.468 порука
Новембар 2020: 2.867 порука
Новембар 2021: 3.467 порука
Новембар 2022: 1.375 порука
Новембар 2023: 3.288 порука

Децембар 2015: 6.213 порука
Децембар 2016: 8.646 порука
Децембар 2017: 7.314 порука
Децембар 2018: 7.052 порука
Децембар 2019: 9.352 порука
Децембар 2020: 10.054 порука
Децембар 2021: 25.270 порука
Децембар 2022: 36.192 порука

ПОЗОВИ 17763

Јануар 2018: 813 позива
Јануар 2019: 784 позива
Јануар 2020: 982 позива
Јануар 2021: 2.268 позива
Јануар 2022: 1.641 позива
Јануар 2023: 4.236 позива

Фебруар 2018: 1.402 позива
Фебруар 2019: 777 позива
Фебруар 2020: 662 позива
Фебруар 2021: 5.103 позива
Фебруар 2022: 1.385 позива
Фебруар 2023: 3.057 позива

Март 2018: 1.187 позива
Март 2019: 907 позива
Март 2020: 2.467 позива
Март 2021: 1.553 позива
Март 2022: 1.270 позива
Март 2023: 2.586 позива

Април 2018: 1.970 позива
Април 2019: 1.496 позива
Април 2020: 1.798 позива
Април 2021: 1.167 позива
Април 2022: 989 позива
Април 2023: 2.174 позива

Мај 2018: 1.349 позива
Мај 2019: 1.614 позива
Мај 2020: 1.993 позива
Мај 2021: 1.225 позива
Мај 2022: 1.286 позива
Мај 2023: 1.748 позива

Јун 2018: 2.269 позива
Јун 2019: 1.908 позива
Јун 2020: 1.487 позива
Јун 2021: 1.438 позива
Јун 2022: 1.844 позива
Јун 2023: 1.849 позива

Јул 2018: 1.109 позива
Јул 2019: 896 позива
Јул 2020: 1.980 позива
Јул 2021: 2.698 позива
Јул 2022: 1.163 позива
Јул 2023: 1.373 позива

Август 2018: 759 позива
Август 2019: 1.742 позива
Август 2020: 5.918 позива
Август 2021: 1.413 позива
Август 2022: 1.232 позива
Август 2023: 2.026 позива

Септембар 2018: 736 позива
Септембар 2019: 654 позива
Септембар 2020: 1.642 позива
Септембар 2021: 1.049 позива
Септембар 2022: 1.197 позива
Септембар 2023: 8.695 позива

Октобар 2018: 1.152 позива
Октобар 2019: 1.370 позива
Октобар 2020: 13.947 позива
Октобар 2021: 3.342 позива
Октобар 2022: 850 позива
Октобар 2023: 1.613 позива

Новембар 2018: 582 позива
Новембар 2019: 469 позива
Новембар 2020: 2.407 позива
Новембар 2021: 1.315 позива
Новембар 2022: 1.544 позива
Новембар 2023: 1.529 позива

Децембар 2018: 2.001 позива
Децембар 2019: 3.684 позива
Децембар 2020: 4.270 позива
Децембар 2021: 6.899 позива
Децембар 2022: 15.375 позива

СМС 8119

2015. 123 порука (367 €)
2016. 476 порука ( 1.423 €)
2017. 763 порука (2.281 €)
2018. 1.725 порука (5.157 €)
2019. 2.038 порука (6.093 €)
2020. 3.078 порука (8.082 €)
2021. 3.257 порука (9.738 €)
2022. 2.053 порука (6.138 €)

ПОЗОВИ 0901 300 201

2020. 962 позива (1.924 €)
2021. 754 позива (1.385 €)
2022. 373 позива (672 €)

VIPPS

2020. 868 порука (215.889 NOK)
2021. 917 порука (228.444 NOK)
2022. 902 порука (212.945 NOK)

SWISH

2020. 3.198 порука (561.771 SEK)
2021. 3.651 порука (633.413 SEK)
2022. 3.321 порука (584.616 SEK)

SWISS

2020. 732 поруке (13.649 CHF)
2021. 581 порука (9.801 CHF)
2022. 291 порука (4.033 CHF)

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ ПО ДРЖАВАМА

СРБИЈА
2023: 1.156.150 €
2022: 937.446 €
2021: 682.922 €
2020: 452.997 €
2019: 362.754 €
2018: 213.274 €
2017: 149.256 €
2016: 112.829 €
2015: 85.902 €
2014: 61.320 €

САД
2023: 335.917 €
2022: 327.429 €
2021: 354.222 €
2020: 204.375 €
2019: 170.347 €
2018: 131.646 €
2017: 184.771 €
2016: 106.853 €
2015: 61.603 €
2014: 220.139 €

КАНАДА
2023: 166.477 €
2022: 148.901 €
2021: 119.720 €
2020: 120.592 €
2019: 106.163 €
2018: 68.664 €
2017: 69.102 €
2016: 88.213 €
2015: 11.477 €
2014: 68.833 €

РЕПУБЛИКА СРПСКА
2023: 413.237 €
2022: 284.153 €
2021: 210.488 €
2020: 117.403 €
2019: 98.211 €
2018: 61.228 €
2017: 28.524 €
2016: 13.198 €
2015: 3.247 €

ШВАЈЦАРСКА
2023: 186.614 €
2022: 116.091 €
2021: 88.668 €
2020: 89.895 €
2019: 73.477 €
2018: 60.667 €
2017: 34.716 €
2016: 27.504 €
2015: 16.751 €
2014: 94.762 €

НЕМАЧКА
2023: 294.570 €
2022: 165.781 €
2021: 119.577 €
2020: 85.840 €
2019: 73.906 €
2018: 55.253 €
2017: 24.589 €
2016: 24.360 €
2015: 28.108 €
2014: 22.661 €

АУСТРИЈА
2023: 137.259 €
2022: 86.672 €
2021: 63.929 €
2020: 43.880 €
2019: 42.675 €
2018: 30.809 €
2017: 13.219 €
2016: 13.795 €
2015: 7.097 €
2014: 10.038 €

АУСТРАЛИЈА
2023: 99.838 €
2022: 29.802 €
2021: 32.149 €
2020: 39.434 €
2019: 24.936 €
2018: 20.829 €
2017: 10.235 €
2016: 11.830 €
2015: 6.493 €
2014: 59.463 €

НОРВЕШКА
2023: 33.864 €
2022: 27.021 €
2021: 31.596 €
2020: 29.146 €
2019: 19.743 €
2018: 19.490 €
2017: 10.531 €
2016: 5.207 €
2015: 3.916 €

ШВЕДСКА
2023: 64.384 €
2022: 62.966 €
2021: 71.664 €
2020: 59.987 €
2019: 53.814 €
2018: 18.985 €
2017: 4.711 €
2016: 3.403 €
2015: 3.649 €

КИНА
2023: 17.559 €
2022: 18.678 €
2021: 17.500 €
2020: 16.700 €
2019: 25.314 €
2018: 18.143 €
2017: 10.351 €
2016: 740 €

ЦРНА ГОРА
2023: 51.626 €
2022: 37.600 €
2021: 23.176 €
2020: 18.282 €
2019: 18.790 €
2018: 14.623 €
2017: 9.590 €
2016: 4.485 €
2015: 1.270 €

ХОЛАНДИЈА
2023: 14.693 €
2022: 14.996 €
2021: 13.192 €
2020: 13.423 €
2019: 7.865 €
2018: 6.428 €
2017: 3.045 €
2016: 2.845 €
2015: 2.045 €

УАЕ
2023: 6.972 €
2022: 4.007 €
2021: 5.232 €
2020: 4.997 €
2019: 3.788 €
2018: 5.714 €
2017: 2.860 €
2016: 1.605 €
2015: 15 €

КАТАР
2023: 1.671 €
2022: 429 €
2021: 1.022 €
2020: 2.723 €
2019: 4.271 €
2018: 3.794 €
2017: 0 €
2016: 30 €

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА
2023: 11.946 €
2022: 8.516 €
2021: 10.746 €
2020: 8.428 €
2019: 5.072 €
2018: 3.758 €
2017: 2.611 €
2016: 2.290 €
2015: 2.180 €

СЛОВЕНИЈА
2023: 23.721 €
2022: 12.894 €
2021: 8.913 €
2020: 5.103 €
2019: 9.655 €
2018: 3.408 €
2017: 2.148 €
2016: 2.331 €
2015: 1.384 €

МАЛТА
2023: 21.824 €
2022: 13.888 €
2021: 9.962 €
2020: 6.526 €
2019: 6.134 €
2018: 100 €

ШПАНИЈА
2023: 192.379 €
2022: 413.785 €
2021: 34.326 €
2020: 11.351 €
2019: 30.595 €
2018: 1.212 €
2017: 955 €
2016: 1.010 €

КУВАЈТ
2023: 370 €
2022: 2.335 €
2021: 1.050 €
2020: 1.682 €
2019: 4.630 €

ФРАНЦУСКА
2023: 9.116 €
2022: 4.257 €
2021: 4.711 €
2020: 5.995 €
2019: 3.766 €
2018: 1.678 €
2017: 1.350 €
2016: 1.410 €

НОВИ ЗЕЛАНД
2023: 4.302 €
2022: 10.242 €
2021: 9.174 €
2020: 7.725 €
2019: 2.740 €
2018: 660 €
2017: 0 €
2016: 600 €

ИТАЛИЈА
2023: 48.641 €
2022: 305.194 €
2021: 7.748 €
2020: 7.255 €
2019: 2.638 €
2018: 2.037 €
2017: 3.175 €
2016: 1.830 €

БЕЛГИЈА
2023: 3.954 €
2022: 2.567 €
2021: 2.730 €
2020: 2.855 €
2019: 2.417 €
2018: 1.755 €
2017: 788 €
2016: 497 €

РУСИЈА
2023: 866 €
2022: 10.964 €
2021: 2.374 €
2020: 4.927 €
2019: 1.990 €
2018: 1.035 €
2017: 900 €
2016: 1.065 €
2015:
2014: 34.874 €

ДАНСКА
2023: 8.164 €
2022: 7.505 €
2021: 5.895 €
2020: 3.690 €
2019: 1.811 €
2018: 1.306 €
2017: 597 €
2016: 470 €

ХРВАТСКА
2023: 8.300 €
2022: 2.707 €
2021: 2.176 €
2020: 1.529 €
2019: 1.180 €
2018: 234 €
2017: 380 €
2016: 270 €

ЈУЖНА КОРЕЈА
2023: –
2022: –
2021: –
2020: 1.322 €
2019: 1.149 €
2018: 1.346 €

ИРСКА
2023: 3.140 €
2022: 2.183 €
2021: 2.518 €
2020: 2.910 €
2019: 1.005 €
2018: –
2017: 255 €
2016: 60 €

РУМУНИЈА
2023: 502 €
2022: 370 €
2021: 1.890 €
2020: 15.850 €
2019: 810 €
2018: 400 €
2017: 200 €
2016: 350 €

ЧЕШКА
2023: 5.119 €
2022: 1.526 €
2021: 1.751 €
2020: 2.405 €
2019: 763 €
2018: 407 €
2017: 235 €
2016: 140 €

ФЕДЕРАЦИЈА БИХ
2023: 2.290 €
2022: 1.203 €
2021: 1.423 €
2020: 1.106 €
2019: 646 €
2018: –
2017: –
2016: 13.198 €

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2023: 2.732 €
2022: 1.594 €
2021: 1.004 €
2020: 495 €
2019: 500 €
2018: 260 €
2017: 135 €
2016: 156 €

ФИНСКА
2023: 432 €
2022: 680 €
2021: 1.413 €
2020: 870 €
2019: 447 €
2018: 110 €
2017: 82 €
2016: 115 €

ПОЉСКА
2023: 280 €
2022: 106 €
2021: 210 €
2020: 388 €
2019: 397 €
2018: 205 €
2017: 0 €
2016: 10 €

ИЗРАЕЛ
2023: 60 €
2022: 212 €
2021: 241 €
2020: 84 €
2019: 335 €
2018: 15 €
2017: 0 €
2016: 85 €

ИСЛАНД
2023: 1.108 €
2022: 265 €
2021: 285 €
2020: 160 €
2019: 225 €
2018: 537 €
2017: 180 €
2016: 180 €

СИГАПУР
2023: 320 €
2022: 284 €
2021: 110 €
2020: 230 €
2019: 200 €
2018: 0 €
2017: 0 €
2016: 40 €

ЛУКСЕМБУРГ
2023: 1.125 €
2022: 591 €
2021: 590 €
2020: 505 €
2019: 160 €
2018: 130 €
2017: 130 €
2016: 90 €

ОМАН
2023: 250 €
2022: 460 €
2021: 563 €
2020: 308 €
2019: 160 €
2018: 200 €
2017: 200 €
2016: 270 €

ЈУЖНОАФРИЧКА РЕПУБЛИКА
2023: 3.701 €
2022: 668 €
2021: 283 €
2020: 326 €
2019: 160 €
2018: 709 €
2017: 1.200 €
2016: 2.100 €

ПОРТУГАЛ
2023: 24 €
2022: 170 €
2021: 5.100 €
2020: 200 €
2019: 130 €
2018: 200 €
2017: 195 €
2016: 150 €

КИПАР
2023: 1.185 €
2022: 1.185 €
2021: 560 €
2020: 100 €
2019: 120 €
2018: 0 €
2017: 0 €
2016: 270 €

МАЛЕЗИЈА
2023: –
2022: –
2021: –
2020: –
2019: 100 €

ФИЛИПИНИ
2023: –
2022: –
2021: –
2020: –
2019: 70 €

МОНАКО
2023: –
2022: –
2021: –
2020: 30 €
2019: 60 €

СЛОВАЧКА
2023: 1.417 €
2022: 523 €
2021: 948 €
2020: 419 €
2019: 54 €
2018: 25 €

УКРАЈИНА
2023: –
2022: –
2021: 10 €
2020: –
2019: 50 €

БУГАРСКА
2023: 708 €
2022: 585 €
2021: 940 €
2020: 445 €
2019: 30 €
2018: 60 €
2017: 0 €
2016: 10 €

ГРЧКА
2023: 384 €
2022: 315 €
2021: 546 €
2020: 470 €
2019: 25 €
2018: 0 €
2017: 400 €
2016: 305 €

ЛЕТОНИЈА
2023: –
2022: 35 €
2021: –
2020: –
2019: 20 €

ЛИТВАНИЈА
2023: 83 €
2022: 140 €
2021: 60 €
2020: 200 €

АНДОРА
2023: –
2022: –
2021: –
2020: –
2019: 19 €

ЈАПАН
2023: 60 €
2022: 200 €
2021: 50 €
2020: 230 €
2019: 10 €

ТАЈЛАНД
2023: –
2022: 3 €
2021: –
2020: –
2019: 5 €

УРУГВАЈ
2023: –
2022: –
2021: –
2020: –
2019: –
2018: 20 €

БЕРМУДА
2023: –
2022: –
2021: –
2020: –
2019: –
2018: 500 €

ЛИХТЕНШТАЈН
2023: –
2022: –
2021: –
2020: 200 €
2019: –
2018: 865 €

С. АРАБИЈА
2023: 1.347 €
2022: 270 €
2021: 100 €
2020: 10 €

ПАНАМА
2023: –
2022: –
2021: –
2020: 18 €

ГРУЗИЈА
2023: 60 €
2022: –
2021: –
2020: 30 €

ФАРСКА ОСТРВА
2023: 12 €
2022: –
2021: –
2020: 50 €

УГАНДА
2023: –
2022: –
2021: –
2020: 80 €

СИНГАПУР
2023: 320 €
2022: 284 €
2021: 110 €
2020: 230 €
2019: 200 €

МАЂАРСКА
2023: 766 €
2022: 180 €
2021: 60 €
2020: 230 €

ЧИЛЕ
2023: –
2022: –
2021: 20 €

КОЛУМБИЈА
2023: –
2022: –
2021: 10 €

ЕСТОНИЈА
2023: 705 €
2022: 85 €
2021: 10 €

ТУРСКА
2023: 24 €
2022: 10 €

КАЗАХСТАН
2023: –
2022: 10 €

ИНДИЈА
2023: 35 €

МЕКСИКО
2023: 40 €

НЕПОЗНАТО
2023: 1.215 €
2022: 3.002 €
2021: 8.556 €
2020: 5.780 €
2019: 1.836 €
2018: 1.782 €
2017: 1.766 €
2016: 2.021 €