Борба против поплава – СЗС извештај

У протекла два месеца, чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ као и целокупан српски народ, био је мобилисан за потребе помоћи поплављеним подручјима широм Србије и Републике Српске. Катастрофа незабележених размера, која је средином маја потпуно уништила на десетина градова, села, кућа, фабричких постројења, домова здравља, вртића, пољопривредних имања и земље оставила је за собом потпуну пустош. Како би испоручили ургентну хуманитарну помоћ али и помогли у поправци и обнови уништених домаћинстава, Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ покренула је у првим данима поплава велику акцију под називом БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА која је захваљујући неколико хиљада донатора из целог света успела да прикупи преко пола милиона евра донација. Мањи део прикупљених средстава испоручен је угроженим породицама у Србији и Републици Српској виду хране, хигијене, средства за дезинфекцију, опреме за спашавање, пијаће воде, душека и кревета, хране и пелене за бебе, одеће, обуће итд. у укупној вредности од 30.000 евра. Помоћ је обезбеђена за Обреновац, Крупањ, Параћин, Трстеник, Бајну Башту, Мали Зворник, Смедеревску Паланку, Лајковац, Свилајнац, Добој, Бјељину, Шамац, Приједор, и многа друга места до којих су стигли пријатељи наше организације који су допремали хуманитарну помоћ из Европе. Друга фаза помоћи поплављеним подручјима је почела и подразумева набавку беле технике и неопходног грађевинског материјала како би породице биле у могућности да успоставе минималне услове за живот у уништеним домаћинствима. На жалост, процења штета у поплавама је преко 2 милијарде евра, а неколико десетина хиљада људи широм Србије и Републике Српске је и даље ван својих домова. Захваљујући ретко виђеној слози и јединству широм света, Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ окупила је велики број донатора, братских хуманитарних организација (Стара Рашка, Српска Братска Помоћ, Задужбина..), српских и црквених заједница у САД, Аустралији, Канади, Немачкој, Новом Зеланду, Аустрији, Швајцарској, Великој Британији и бројним другим државама. Посебно морамо да истакнемо огромну подршку братског Руског народа који […]

У протекла два месеца, чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ као и целокупан српски народ, био је мобилисан за потребе помоћи поплављеним подручјима широм Србије и Републике Српске. Катастрофа незабележених размера, која је средином маја потпуно уништила на десетина градова, села, кућа, фабричких постројења, домова здравља, вртића, пољопривредних имања и земље оставила је за собом потпуну пустош. Како би испоручили ургентну хуманитарну помоћ али и помогли у поправци и обнови уништених домаћинстава, Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ покренула је у првим данима поплава велику акцију под називом БОРБА ПРОТИВ ПОПЛАВА која је захваљујући неколико хиљада донатора из целог света успела да прикупи преко пола милиона евра донација.

Мањи део прикупљених средстава испоручен је угроженим породицама у Србији и Републици Српској виду хране, хигијене, средства за дезинфекцију, опреме за спашавање, пијаће воде, душека и кревета, хране и пелене за бебе, одеће, обуће итд. у укупној вредности од 30.000 евра. Помоћ је обезбеђена за Обреновац, Крупањ, Параћин, Трстеник, Бајну Башту, Мали Зворник, Смедеревску Паланку, Лајковац, Свилајнац, Добој, Бјељину, Шамац, Приједор, и многа друга места до којих су стигли пријатељи наше организације који су допремали хуманитарну помоћ из Европе. Друга фаза помоћи поплављеним подручјима је почела и подразумева набавку беле технике и неопходног грађевинског материјала како би породице биле у могућности да успоставе минималне услове за живот у уништеним домаћинствима.На жалост, процења штета у поплавама је преко 2 милијарде евра, а неколико десетина хиљада људи широм Србије и Републике Српске је и даље ван својих домова. Захваљујући ретко виђеној слози и јединству широм света, Хуманитарна организација СРБИ ЗА СРБЕ окупила је велики број донатора, братских хуманитарних организација (Стара Рашка, Српска Братска Помоћ, Задужбина..), српских и црквених заједница у САД, Аустралији, Канади, Немачкој, Новом Зеланду, Аустрији, Швајцарској, Великој Британији и бројним другим државама. Посебно морамо да истакнемо огромну подршку братског Руског народа који се на наш апел за помоћ одазвао у великом броју. Такође, истичемо и захвалност великом броју странаца – пријатеља нашег народа – који је препознао критичан тренутак у којем се нашао српски народ.Свима још једном упућујемо ВЕЛИКО ХВАЛА! У наредних шест месеци, чланови Хуманитарне организације СРБИ ЗА СРБЕ планирају да испоруче неопходну хуманитарну помоћ за више стотина породица погођеним поплавама у Србији и Републици Српској. Комплетне извештаје о испорученој помоћи, именима примаоца, рачуна и фото-видео извештаја биће објављени на званичном сајту организације www.srbizasrbe.org, www.serbsforserbs.org и www.facebook.com/srbizasrbe, a сви извештаји биће уредно достављани и донаторима, члановима и пријатељима организације.


Још једном желимо да упутимо ЗАХВАЛНОСТ добрим људима широм света који су показали неизмерну братску љубав, солидарност и пожртвованост у најтежим поплавним данима у којима се нашао српски народ како у Србији тако и у Српској Републици.

In the past two months, members and volunteers of the Charity organization SERBS FOR SERBS, as well as the whole Serbian nation, was mobilized for providing necessary humanitarian aid throughout Serbia and Republic of Srpska. Natural catastrophe and floods that begun in the mid May totally destroyed dozens of cities, villages, houses, industrial complexes, hospitals, kindergartens… leaving absolute disaster behind. In order to provide urgent humanitarian aid and help rebuild destroyed homes, Charity organization SERBS FOR SERBS started a huge worldwide action in the first days of floods called FIGHT AGAINST THE FLOODS.

Thousands of donors throughout the world recognized the importance of this action and as a result SERBS FOR SERBS rose over a half million of euro in donation. A smaller amount of the donations was used for providing the immediate humanitarian aid for the flooded areas in Serbia and Republic of Srpska such as: food, water, hygiene, disinfection material, rescue equipment, mattresses, food and dippers for babies, clothes, shoes, etc. in the total amount of 30.000 euro. The urgent humanitarian aid was delivered to the following cities: Obrenovac, Krupanj, Paracin, Trstenik, Bajna Basta, Mali Zvornik, Smederevska Palanka, Lajkovac, Svilajnac, Doboj, Bjeljina, Samac, Prijedor and many other places where SERBS FOR SERBS friends have reached and delivered the aid throughout the Europe.

The second phase of helping the flooded areas has already begun. SERBS FOR SERBS will provide suffering families’ basic home appliances such as refrigerator, freezers, stoves, washing machines as well as required material for rebuilding homes, so that families can continue living in their homes and continue the recovery process day by day. Unfortunately, the estimated damage in the recent floods is over 2 billion euro, and several thousand people are still evacuated from their homes.

Charity organization SERBS FOR SERBS managed to gather a great number of donors throughout the world, brotherhood organizations (Stara Raska, Serbian Brotherhood Help), Serbian and church communities in the United States, Australia, Canada, Germany, New Zealand, Austria, Switzerland, Great Britain and dozens of other countries throughout the world. A special THANK YOU – SPASIBIO we owe to the Russian people that contributed in donations in the great amount. Also, we are thankful to a large number of foreigners – friends of Serbian people – that recognized a critical moment in which we came upon in the recent floods. To everyone across the world we send a BIG THANK YOU!