Ћирилица

Овде укуцајте текст на латиници ili ћирилици

Преведи текст са латинице на ћирилицу и обрнуто.

Уколико не можете да куцате проширена латинична слова, можете да пишете следеће:

  • c* као ć => ћ
  • c** као č => ч
  • s* као š => ш
  • z* као ž => ж
  • dj као đ => ђ
  • dz* као dž => џ

Значи кад се ради о једној цртици на слову стављате jednu zvezdicu * а ако је цртица дупла онда стављате две звездице **

Пример: C**ic**a Draz**o => Чича Дражо