H.O. Serben für Serben Austria

Са задовољством желимо да пренесемо лепе вести из Аустријске престноице Беча. Наша организација завршила је комплетну регистрацију и неопходну папирологију. Сви документи су прослеђени и америчкој компанији Pay Pal при којој ћемо ускоро отворити рачун и омогућити да се донације примају и тим путем.