Основан Бастион ДОО у Србији и Републици Српској!

Хуманитарна организација Срби за Србе по решењу БД 56165/2021 Агенције за привредне регистре, основала је правно лице Бастион ДОО Београд, за обављање претежне делатности под бројем 4719 – остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама. У Републици Српској, по истом принципу, регистрован је Бутик Бастион ДОО Бањалука.

Одлука о оснивању правних лица у складу је са законодавством у Републици Србији и Републици Српској јер фунционисање и развој бутика захтевају комплекснију папирологију, што онемогућава удружења грађана да на ефикасан и професионалан начин обављају ову делатност.Пoзивамо све донаторе и пријатеље организације да наставе са куповином наших производа јер се на тај начин помаже рад Хуманитарне организације Срби за Србе тако што ће сва остварена добит бити уплаћивана на наше хуманитарне рачуне за помоћ угроженим породицама