Помоћ породицама у Гроцкој

На позив Удружења „Чаролија Пепељуга 21. века“ и председнице Светлане Урошевић из Гроцке, те уз представнике наше организације „Срби за Србе“ и предузећа ХГ-ПРОФ Инжењеринг из Београда, у недељу 18.04. је стучни тим хидрогеолога и експерата геотехнике, под руководством инж. Владимира Филиповића, обишао две најугроженије породице у Гроцкој, које су активирањем клизишта остали потпуно без крова над главом. Породицама Петрушић и Милошевић, након катастрофе са покретањем огромне масе земљишта почетком марта месеца 2010.год. и потпуног уништења њихових породичних кућа, општинска грађевинска инспекција забранила је даље становање, а општина се нашла ненадлежном за даље решавање проблема. Експертски тим предузећа ХГ-ПРОФ Инжењеринг, утврдио је да је узрок покретања клизишта управо небрига надлежних Општинских органа и Комуналне радне организације која је извела неадекватну каналету за одвод површинских вода, и један потпорни зид, а да је постојање огромних количина подземних вода у тлу (у вишем залеђу), потпуно занемарено. Породица Петрушић (са једним дететом) и Породица Милошевић са четворо деце добила је привремени смештај у трајању од 4 недеље у хотелу „Славија“ у Београду, одакле су почетком априла избачени на улицу. О мукама са којима се ове породице (на само 20 км од центра Београда) суочавају објавили су медији. Штабови цивилне заштите СО Гроцка и Града Београда (који им је обезбедио новчане износе од 120 хиљада динара за смештај у хотелу „Славија“), за даљу помоћ немају више надлежности. За надаље, ове храбре породице су препуштене саме себи, на милост и немилост, да сами реше своје даље питање егзистенције. Х.О. „Срби за Србе“ је зато, од 18. априла покренула акцију и иницирала пројекат под радним назвом „Гроцка 2010“. Представник Скупштине наше организације Иван Стијовић, одређен је за извршног координатора, и за сав даљи ангажман који ћемо спроводити. Након реализације геотехничке експертизе и прибављања стручног мишљења експерата за клизишта (за 7 дана), затражићемо разговоре са одговорним људима […]

На позив Удружења „Чаролија Пепељуга 21. века“ и председнице Светлане Урошевић из Гроцке, те уз представнике наше организације „Срби за Србе“ и предузећа ХГ-ПРОФ Инжењеринг из Београда, у недељу 18.04. је стучни тим хидрогеолога и експерата геотехнике, под руководством инж. Владимира Филиповића, обишао две најугроженије породице у Гроцкој, које су активирањем клизишта остали потпуно без крова над главом. Породицама Петрушић и Милошевић, након катастрофе са покретањем огромне масе земљишта почетком марта месеца 2010.год. и потпуног уништења њихових породичних кућа, општинска грађевинска инспекција забранила је даље становање, а општина се нашла ненадлежном за даље решавање проблема.

 Експертски тим предузећа ХГ-ПРОФ Инжењеринг, утврдио је да је узрок покретања клизишта управо небрига надлежних Општинских органа и Комуналне радне организације која је извела неадекватну каналету за одвод површинских вода, и један потпорни зид, а да је постојање огромних количина подземних вода у тлу (у вишем залеђу), потпуно занемарено. Породица Петрушић (са једним дететом) и Породица Милошевић са четворо деце добила је привремени смештај у трајању од 4 недеље у хотелу „Славија“ у Београду, одакле су почетком априла избачени на улицу.  О мукама са којима се ове породице (на само 20 км од центра Београда) суочавају објавили су медији. Штабови цивилне заштите СО Гроцка и Града Београда (који им је обезбедио новчане износе од 120 хиљада динара за смештај у хотелу „Славија“), за даљу помоћ немају више надлежности. За надаље, ове храбре породице су препуштене саме себи, на милост и немилост, да сами реше своје даље питање егзистенције. Х.О. „Срби за Србе“ је зато, од 18. априла покренула акцију и иницирала пројекат под радним назвом „Гроцка 2010“. Представник Скупштине наше организације Иван Стијовић, одређен је за извршног координатора, и за сав даљи ангажман који ћемо спроводити. Након реализације геотехничке експертизе и прибављања стручног мишљења експерата за клизишта (за 7 дана), затражићемо разговоре са одговорним људима из СО Гроцке, и Скупштине Града Београда, а ако ту не наиђемо на одговарајуће разумевање, мобилизоваћемо све људе који би помогли да се ове породице негде добију макар привремено уточиште.  Како су експерти за клизишта јуче у обиласку терена утврдили, поред ових породица, које су остале без својих домова, уколико се не предузму хитне и адекватне мере санације, огромне нестабилне падине на дужини од преко 1,000 м (у непосредној околини садашњег клизишта), може се догодити далеко већа катастрофа на стамбеним јединицама још најмање 80 породица, те уништити „Вила Гавриловић“ – опште културно добро Гроцке и Града Београда. О даљим активностима, промптно ћемо обавештавати се наше доброчинитење, као и о постигнутим резултатима, до којих будемо долазили.