Рачуни за 2008. годину

Помоћ породицама:

Помоћ установама и заједницама:

Административни трошкови: