Рачуни за 2009. годину

Помоћ породицама:

Помоћ установама и заједницама:

Административни трошкови: