Финансијски извештај за 2011. годину

Хуманитарна организација Срби за Србе платила је неопходне књиговодствене трошкове за потребе завршног рачуна за 2011. годину у износу од 49.911 динара. Извештаји ће бити уредно достављени Пореској служби Србије, као и Агенцији за привредне регистре у Београду.