Рачуни за 2018. годину

Помоћ породицама:

Остали трошкови: