Трошкови завршног рачуна у Бечу

Хуманитарна организација Срби за Србе из Аустрије крајем месеца априла припремила је комплетну папирологију неопходну за годишњи извештај пореској служби. На жалост вођење администрације изискује неопходне трошкове које смо овај пут морали да покријемо како би спокојно наставили са нашим хуманитарним активностима. Укупни трошкови припреме извештаја су били 140 евра, стим што су део од 40 евра покрили чланови Скупштине организације.