Најновије вести

СЗС у дому Јоксимовића

СЗС у дому Јоксимовића

Село Себечево се налази 13 киломеатара од Новог Пазара. У селу је остало свега 5 српских породица. Некада је Себечево било чисто српско насеље, али какво је време дошло ускоро овде неће ни бити Срба. У селу живи породица Јоксимовић са четворо деце: Радован 20 година, Милована 18, Александар 16, и кћерка Јелена 3 године. Отац породице Желимир  45, запослен је у приватној фирми и зарађује једанаест хиљада динара, а има већ три месеца како није примио плату. Синови Милован и Александар путују до Новог Пазара у школу где сваки дан треба обезбедити новац за превоз.

Детаљније...

Слика није доступна

ПОМОГЛИ СМО...

ПОРОДИЦЕ КОЈИМА ЈЕ Х. О. СРБИ ЗА СРБЕ ПОМОГЛА КРОЗ ДИРЕКТНУ НОВЧАНУ, МАТЕРИЈАЛНУ ИЛИ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ   Напомена: Од 2005. године, са прикупљених 2.050.000 евра, директно смо помогли преко 1.500 вишечланих породица. Кликом на презиме добићете додатне информацију о материјалном стању те породице, детаљан извештај и фотографије начињене приликом уручивања наше помоћи. Србија:

159 породице

1. Антић 2. Атанасковић    Атанасковић 3. Бабић     Бабић 4. Баловић  5. Белић 6. Бељаковић 7. Бешлин 8. Боговић 9. Божовић      Божовић     Божовић     Божовић 10. Бошковић 11. Бошњаковић 12. Бујак       Бујак 13. Васић Б. 14. Васић          Васић      Васић       Васић       Васић 15. Видојевић       Видојевић16. Војнић17. Вранић       Вранић 18. Вуковићи 19. Вуксановић       Вуксановић       Вуксановић           Вуксановић       Вуксановић   20. Вулетић 21. Вулић      Вулић   22. Вучетић 23. Гвозденовић 24. Глигорић      Глигорић 25. Гојковић 26. Гоцић 27. Дањек28. Димитријевић      Димитријевић       Димитријевић       Димитријевић      Димитријевић 29. Дошен-Конц 30. Дуњић 31. Ђорђевић Б. 32. Ђорђевић В. 33. Ђурић 34. Ђурић С. 35. Женар 36. Живковић И. 37. Живковић 38. Жунић       Жунић 39. Зељковић 40. Игрутиновић        (видео) 41. Илић Р. 42. Илић С. 43. Јајић       Јајић 44. Јанковићи 45. Јелић 46. Јеремић 47. Јешић       Јешић       Јешић       Јешић       Јешић 48. Јовановић В.       Јовановић В. 49. Јовановић З. 50. Јовановић М. 51. Јовановић С.52. Јовановић-Јанковић 53. Јовић54. Јоксимовић55. Јуришић 56. Карановић       Карановић 57. Кнежевић 58. Ковачевић 59. Коматина       Коматина      Коматина       Коматина       Коматина 60. Комљеновић 61. Костић Д.       Костић Д.       Костић Д. 62. Костић Р. 63. Костовић       Костовић       Костовић       Костовић      Костовић       Костовић 64. Крсмановић65. Крсмић 66. Крстић67. Крстић Д. 68. Кузмановић 69. Лазаревић      Лазаревић       Лазаревић 70. Лазовић      Лазовић 71. Лакетић 72. Лучић 73. Љиљак М. 74. Љиљак75.Љубисављевић76. Мајор (видео) 77. Макренић 78. Мандић 79. Марјановић       Марјановић       Марјановић 80. Марковић Г.81. Марковић М.       Марковић М.      Марковић М. 82. Марковић Н. 83. Матић84. Медић      Медић       Медић       Медић 85. Менићанин 86. Мијатовић       Мијатовић 87. Милановић 88. Миленковић       Миленковић 89. Милетић      Милетић90. Миливојевић      Миливојевић 91. Милић92. Милићевић 93. Миловановић Д. 94. Миловановић 95. Милосављевић       Милосављевић 96. Милошевић Л.    97. Милошевић Љ. 98. Милуновић 99. Милутиновић100. Мишић101. Недељковић102. Никадиновић 103. Николић Зл. 104. Николић З. 105. Николић М. 106. Николић 107. Новаковић 108. Обрадовић        Обрадовић 109. Пајић 110. Павловић 111. Пејић         Пејић 112. Перановић 113. Перић114. Перовић 115. Петровић Д.         Петровић Д. 116. Петровић П.117. Пешић М.        Пешић М. 118. Пешић Т. 119. Полексић  120. Поповић         Поповић 121. Премовић        Премовић        Премовић 122. Пушица123. Раданковић 124. Радомировић         Радомировић 125. Радосављевић 126. Радосављевић-Милић 127. Рајичић 128. Рашковић129. Ристановић130. Родић 131. Симић        Симић 132. Симовић133. Спасић 134. Сретеновић         Сретеновић 135. Стаменковић         стаменковић 136. Станишић 137. Станковић         Станковић 138. Стевановић А. 139. Стевановић 140. Стојановић          Стојановић 141. Стојановић-Вучић 142. Стојиљковић          Стојиљковић 143. Стојић 144. Страјнић 145. Судимац146. Тодоровић          Тодоровић          Тодоровић          Тодоровић 147. Токалић 148. Томић Г. 149. Томић И. 150. Тошић151. Трифуновић 152. Ћосовић 153. Урошевић          Урошевић         Урошевић          Урошевић 154. Филиповић155. Црвенковић156. Шалипур          Шалипур          Шалипур 157. Шарац158. Шмигић159. Шукунда

КосМет (Србија):

269 породице

1. Ајдуковић    Ајдуковић 2. Алексић3. Андрејић4. Андрејевић 5. Антић 6. Антовић 7. Антонијевић 8. Апостоловић 9. Арсић Д. 10. Арсић Љ.11. Арсић М.       Арсић М.   12. Арсић М. 13. Арсић С. 14. Бановић 15. Бањац         Бањац 16. Бојић17. Бошковић18. Бранковић 19. Васић И. 20. Васић М. 21. Васић22. Васовић 23. Велић 24. Велић С. 25. Витковић26. Влајковић27. Вукадиновић 28. Вукић 29. Вукосављевић 30. Вуксановић 31. Грковић32. Денић33. Денић Љ.        Денић Љ.   34. Денић М. 35. Дикић 36. Димитријевић Д. 37. Димитријевић 38. Димић Б. 39. Димић Д. 40. Дичић 41. Додић 42. Доганџић       Доганџић 43. Дубић      Дубић 44. Ђорђевић 45. Ђорђевић Боб. 46. Ђорђевић Бож.       Ђорђевић Бож. 47. Ћорћевић В. 48. Ђорђевић З. 49. Ђорђевић М. 50. Ђорђевић О. 51. Ђорђевић 52. Ђорђевић С. 53. Ђорић 54. Ђузић 55. Ђурић А. 56. Ђурић Д. 57  Ђурић 3.      Ђурић З. 58. Ђурић Р. 59. Живић 60. Живковић 61. Закић 62. Здравковић В. 63. Здравковић      Здравковић64. Златановић       Златановић       Златановић65. Ивковић З. 66. Ивковић И.      Ивковић И.      Ивковић И. 67. Илић В. 68. Илић Г.69. Илић Ја. 70. Илић Јо. 71. Илић С.  72. Јанићијевић 73. Јанковић Ј. 74. Јанковић М. 75. Јанчић 76. Јанџиковић 77. Јевтић      Јевтић 78. Јевтић Д. 79. Јовановић И. 80. Јовановић Р. 81. Јовановић С. 82. Јовановић 83. Јовић       Јовић 84. Јокановић 85. Јолић86. Јосифовић 87. Казић 88. Кастратовић 89. Kељевић 90. Кецић      Кецић 91. Коматовић В. 92. Коматовић С. 93. Костић Ж.       Костић Ж.       Костић Ж. 94. Костић И.       Костић И. 95. Костић М. 96. Костић С. 97. Кривчевић      Кривчевић 98. Крстић Б. 99. Крстић Бор. 100. Крстић Љ.101. Крстић С.102. Крчмаревић 103. Кујунџић 104. Лазић 105. Лацмановић 106. Леповић 107. Лукић        Лукић 108. Максимовић109. Максимовић Ј. 110. Максић 111. Мандић 112. Маринковић         Маринковић 113. Маркагић 114. Марковић Љ.115. Марковић М.116. Менковић 117. Мијатовић        Мијатовић 119. Миладиновић Г. 120. Миладиновић М. 121. Миладиновић С. 122. Милановић Д. 123. Милановић Р.124. Миленковић Д.125. Миленковић З. 126. Миленковић М. 127. Милетић 128. Миливојевић 129. Милић 130. Милић        Милић        Милић 131. Милићевић 132. Миловановић 133. МилосављевићД.134. МилосављевићМ.135. Милосављевић С. 136. Милошевић 137. Миљковић 138. Миљковић М. 139. Митровић 140. Михајловић Б. 141. Михајловић М.142. Михајловић Н.143. Москић 144. Накаламић145. Насковић Бој.146  Насковић Боб.         Насковић Боб.   Насковић Боб. 147. Насковић М. 148. Настић        Настић                  149. Николић 150. Николић П. 151. Нисић152. Орловић В.153. Орловић С. 154. Павић 155. Павић Љ. 156. Павлетовић 157. Павловић 158. Пауновић 159. Пирић 160. Перић Д.         Перић Д. 161. Перић З. 162. Перић С.         Перић С.             Перић С.  163. Петковић         Петковић 164. Петковић С. 165. Петровић        Петровић 166. Петровић З. 167. Пешић 168. Пешић А. 169. Побловић170. Поповић Стане  171. Поповић Станице   172. Пржић 173. Радовановић 174. Радосављевић 175. Радуновић 176. Ракић 177. Репановић 178. Ристић 179. Ристић Б. 180. Ристић Г. 181. Ристић Ј. 182. Ристић С.           Ристић С.          Ристић С.          Ристић С.         183. Романовић184. Савић Б. 185. Савић Д.186. Савић Љ.187. Савић М. 188. Савић П.189. Савић С. 190. Симановић191. Симић Д. 192. Симић З. 193. Симић Ј.  194. Симијоновић 195. Симјоновић Б. 196. Симјоновић Д.        Симјоновић Д.197. Симјоновић Др. 198. Симјоновић С. 199. Симјоновић Си. 200. Симоновић З. 201. Симоновић М.        Симоновић М. 202. Симоновић Т. 203. Синадиновић 204. Славковић 205. Спасић Ј. 206. Спасић М. 207. Стакић 208. Сталетовић209. Станишић210. Станковић Д. 211. Станковић Д. 212. Станковић Др. 213. Станковић З.          Станковић З. 214. Станковић Љ. 215. Станковић Св. 216. Станковић Сл. 217. Станковић Ср.         Станковић Ср. 218. Станковић Ст.  219. Станојевић Г.220. Станојевић З. 221. Станојевић С.        Станојевић С.222. Станојковић М. 223. Станојковић Р.         Станојковић Р.         Станојковић Р.         Станојковић Р.         (видео) 224. Станић 225. Сташић 226. Стевановић227. Стефановић228. Стоилковић 229. Стојановић Г.        Стојановић Г. 230. Стојановић Д. 231. Стојановић Ж.          Стојановић Ж. 232. Стојановић Н. 233. Стојановић Р. 234. Стојановић Сл.         Стојановић Сл. 235. Стојановић Ст. 236. Стојковић Д.237. Стојковић Жа. 238. Стојковић Ж.         Стојковић Ж. 239. Стојковић Ј.         Стојковић Ј. 240. Стојковић М. 241. Стојковић Нат.242. Стојковић Неб. 243. Стојковић С. 244. Столић        Столић245. Стошић З. 246. Стошић Р. 247. Танасијевић Р. 248. Танасијевић С.249. Тасић 250. Трајковић А. 251. Трајковић Б. 252. Трајковић Г.253. Трајковић Д. 254. Трајковић Н. 255. Тодоровић 256. Тот        Тот 257. Тошић   258. Филиповић Н. 259. Филиповић Т. 260. Филиповић Ж. 261. Филић В. 262. Филић М.          Филић М. 263. Филић С.         Филић С. 264. Цанић         Цанић 265. Цветић 266. Цветковић 267. Чукић  268. Шапић 269. Шубарић

Република Српска:

107 породица

1. Арсић 2. Бабић Н.3. Бабић С.    Бабић С. 4. Блажић5. Благојевић 6. Божић 7. Благојевић 8. Вујевић     Вујевић     Вујевић 9. Вукашиновић 10. Вучковић      Вучковић 11.Гавриловић 12. Гашић 13.Глуховић 14. Говедарица      Говедарица15. Граховац 16. Гутаљ      Гутаљ      Гутаљ      Гутаљ       Гутаљ17. Давидовић       Давидовић       Давидовић 18. Дамјановић       (видео)19. Дарабан       Дарабан 20. Драшковић 21. Дубајић 22. Живковић       (видео прилог)23. Здјелар       Здјелар       Здјелар       Здјелар      Здјелар 24. Иветић25. Илић26. Јевтић       Јевтић 27. Јокановић28. Јокић 29. Јовановић 30. Кесар       Кесар        Кесар         Кесар       Кесар 31. Клисуре 32. Ковачевић Ј. 33. Ковачевић М. 34. Ковачевић Р.      Ковачевић Р.35. Комадан36. Костадиновићи 37. Костић 38. Кракић 39. Крунић 40. Лазаревић 41. Лазић 42. Лончар      Лончар       Лончар 43. Лучић 44. Максимовић Г. 45. Максимовић  М. 46. Маловић       Маловић       Маловић 47. Мандић      Мандић      Мандић 48. Марјановић       Марјановић       Марјановић       Марјановић       Марјановић       Марјановић       Марјановић       Марјановић      Марјановић       Марјановић 49. Марић З.50. Мијатовић 51. Мијић 52. Милић 53. Милинковић 54. Милојевић 55. Милошевић       Милошевић 56. Митровић       Митровић 57. Михајловић       Михајловић      Михајловић      Михајловић      58. Михић 59. Мољевић60. Нешковић61. Николић      Николић 62. Никочев 63. Окиљ       Окиљ 64. Павловић         (видео)65. Перић      Перић 66. Петковић Б. 67. Петковић Љ. 68. Пециреп 69. Поповић 70. Поповић М. 71. Поповић С. 72. Работа 73. Радановић74. Радоња      Радоња75. Ратковић      Ратковић       Ратковић      Ратковић76. Савић 77. Самарџић 78. Сантрач79. Сикимић 80. Симеунић81. Спасојевић М. 82. Спасојевић С. 83. Срдић 84. Станишић 85. Станковић 86. Станојевић 87. Стевановић С.88. Стојишић 89. Тамбур 90. Теодоровић      Теодоровић      Теодоровић 91. Тодић92. Тодоровић Д. 93. Тодоровић М.94. Тодоровић С. 95. Торбица 96. Трифковић      Трифковић      Трифковић 97. Тришић 98. Филиповић 99. Ћетковић 100. Ћодо       Ћодо        Ћодо        Ћодо        Ћодо 101. Ћосовић 102. Ћургуз   103. Хрваћанин 104. Чекић 105. Шука106. Шиљеговић       Шиљеговић 107. Шуматић

Српска Крајина:

188 породица

1. Арбутина    Арбутина 2. Бабић 3. Балаћ    Балаћ 4. Баљак    Баљак    Баљак     Баљак 5. Баша 6. Берић 7. Бибић 8. Бјелановић     Бјелановић     Бјелановић     9. Богуновић Ђ.     Богуновић Ђ. 10. Богуновић Р. 11. Бојанић 12. Боројевић 13. Брадаш Д. 14. Брадаш О. 15. Бубало 16. Буљевић      Буљевић      Буљевић 17. Веселиновић18. Видовић 19. Виљанац 20. Војновић. 21. Војновић Р. 22. Воркапић 23. Врга 24. Вуиновић 25. Вујасиновић В. 26. Вујасиновић Д.       Вујасиновић Д.       Вујасиновић Д. 27. Вукичевић 28. Вуковић 29. Вукчевић       Вукчевић       Вукчевић 30. Вулетић      Вулетић 31. Вулетић П. 32. Вученић 33. Гајић 34. Гајер 35. Говоруша 36. Гостић 37. Грковић 38. Грубић 39. Грубић 40. Грчић 41. Грчић Д. 42. Гужвица 43. Дамјановић 44. Двожења 45. Дмитровић 46. Дотлић       Дотлић 47. Дошен 48. Драгаш 49. Драгић 50. Дракулић 51. Драча 52. Драчина 53. Дробац З.54. Дробац М. 55. Дрча В. 56. Дрча 57. Дукић 58. Дураковић 59. Ђаковић 60. Ђилас О. 61. Ђилас Р.       Ђилас Р.       Ђилас Р.       Ђилас Р.       Ђилас Р.       Ђилас Р. 62. Ђомлија 63. Ђујић 64. Ђујић Р. 65. Живковић 66.  Жмирић        Жмирић        Жмирић       Жмирић 67. Здјелар 68. Зелић      Зелић 69. Зимоња 70. Зорбаз 71. Јазић       Јазић 72. Јаковљевић 73. Јанић 74. Јока 75. Јошан 76. Јелача 77. Калат 78. Кантар       Кантар 79. Каран 80. Карна 81. Катић 82. Кљајић Д.       Кљајић Д. 83. Кљајић 84. Кљајић-Перић З. 85. Кљајић-Перић 86. Кнежевић 87. Кнежевић П. 88. Коварбашић 89. Ковачевић В. 90. Ковачевић       Ковачевић       Ковачевић      Ковачевић 91. Котараш 92. Котараш Ж. 93. Котур 94. Кукић 95. Куриџа 96. Лазић 97. Ловрић 98. Лукавац 99. Љиљак       Љиљак 100. Лончар 101. Љубичић        Љубичић102. Мађерић 103. Маљковић 104. Маринковић        Маринковић 105. Марић 106. Матијаш  107. Матић 108. Маћешић 109. Милинковић110. Милић Миш.111. Милић Мил.         Милић Мил. 112. Милић С. 113. Милић Си. 114. Миљевић 115. Медаковић 116. Млађен 117. Модринић 118. Мраовић119. Мркшић 120. Мутић 121. Накарада 122. Наранчић123. Нонковић 124. Овука        Овука        Овука 125. Огар 126. Огњеновић 127. Олуић 128. Олујић 129. Опачић 130. Орловић 131. Остојић 132. Павловић     133. Паклар 134. Панић         Панић         Панић        Панић         Панић        Панић 135. Перић 136. Петровић 137. Плећаш        Плећаш 138. Прица         Прица         Прица 139. Пушкар 140. Радић         Радић141. Радмиловић         Радмиловић 142. Радуловић 143. Рапо 144. Рашета Д.         Рашета Д. 145. Рашета М.         Рашета М. 146. Рашковић 147. Ребић 148. Релић 149. Репац        Репац 150. Сердар 151. Симић З. 152. Симић 153. Синобад 154. Славнић 155. Сладоја Д. 156. Сладоја 157. Соколовић158. Станисављевић М. 159. Станисављевић В. 160. Станисављевић У. 161. Стојановићи 162. Суботић 163. Тадић        Тадић 164. Тепавац165. Тешинић 166. Тишма         Тишма         Тишма 167. Топо 168. Трбојевић         Трбојевић 169. Трескавица170. Тртица 171. Трживук 172. Ћалић         Ћалић         Ћалић 173. Ћосо 174. Ћосић 175. Цвјетичанин176. Цревар 177. Ченић 178. Четник 179. Чубра 180. Шатлан 181. Швоња 182. Шестић         Шестић        Шестић        Шестић 183. Шорак         Шорак         184. Шоргић        Шоргић 185. Штрбац         Штрбац 186. Штрбац С. 187. Шупут         Шупут         Шупут        Шупут 188. Шушак

Помоћ индивидуама:

1. Адамић Љубица 2. Анђић Милисав 3. Антовић Дарија 4. Арсић Влада 5. Видојевић Ивица6. Гранзов Велимир 7. Ивковић Ранко 8. Јелача Миланка 9. Јовановић Марина10. Јокић Милан 11. Ковач Госпава 12. Милосављевић Јана  13. Милошевић Миланко14. Мирјанић Јелена 15. Пешић Србољуб 16. Радојковић Никола  17. Рафаиловић Ранисав 18. Савић Снежана19. Топаловић Мирослав 20. Филиповић Јагодинка 21. Шуваков Дајана

 

Борба против поплава:

744 породице

1. Параћин (52 породице)2. Трстеник (17 породица) 3. Ваљево (13 породица)4. Краљево (24 породице) 5. Обреновац (60 породица)6. Свилајнац (55 породица)7. Велики Црљени (36 породица)8. Крупањ (17 породица)9. Уб (Предшколска установа УБ) 10. Велики Црљени 2 (10 породица)11. Обреновац 2 (55 породица)12. Обреновац 3 (26 породица)13. Бијељина (25 породица)14. Бијељина 2 (26 породица)15. Бијељина 3 (23 породице)16. Обреновац 4 (37 породица)17. Обреновац 5 (25 породица) 18. Обреновац 6 (15 породица)19. Добој (47 породица)20. Добој 2 ( 24  породице )21. Обреновац 7 (31 породица)22. Обреновац 8 (23 породице)23. Приједор (18 породица)24. Шековићи (11 породица)25. Шековићи 2 ( 3 породице )26. Бања Лука (9 породица)27. Смед. Паланка (1 породица)28. Крупањ 2 (2 породице)29. Лопаре ( 3 породице)30. Петровац на Млави ( 7 породица )31. Обреновац (7 породица)32. Бања Лука ( 42 породице )

Црна Гора:

16 породица

1. Булатовић 2. Влаховић 3. Гогић4. Горановић 5. Драгојевић 6. Дробњак 7. Дунџић     Дунџић 8. Јанчић     Јанчић     Јанчић 9. Лојпур 10. Милачић 11. Милић12. Радованић 13. Симовић 14. Стојиљковић15. Шћепановић16. Шуковић      Шуковић

Херцеговина:

9 породица

1. Бабић2. Домазет 3. Драгићевић 4. Екмечић (видео) 5. Јанковић 6. Марић 7. Пудар  8. Радишић     Радишић  9. Стевановић

Стара Србија (БЈРМ):20 породица

1. Ачковић 2. Бојкић 3. Брава     Брава 4. Васић 5. Говедаров 6. Гушкин     Гушкин 7. Ђорђевић 8. Јанковић9. Комненов 10. Крстевски       Крстевски 11. Николић       Николић       Николић 12. Нинкићев 13. Павић 14. Перовић 15. Петровић 16. Рајчић 17. Серафимовић       Серафимовић 18. Стефановић 19. Тодоровић 20. Трајковић        Трајковић  

САД:

1. Узелац

Помоћ установама:

1. Амбуланта у Купинику 2. Амбуланта у Осојану     Амбуланта у Осојану     Амбуланта у Осојану 3. Библиотека у Риђанима 3. Велика Хоча 3. Вртић у Ораховцу     Вртић у Ораховцу 3. Вртић у Берановцу,     код Краљева4. Дечија играоница у Жегару 4. Жене косовске долине     Жене косовске долине     Жене косовске долине     Жене косовске долине     Жене косовске долине 4. Здравствени Центар     у Косовској Митровици 5. Културни центар Вук     Караџић у Кучевишту     Културни центар Вук     Караџић у Кучевишту    Културни центар Вук     Караџић у Кучевишту    Културни центар Вук     Караџић у Кучевишту6. Медицински факултет    у Косовској Митровици 7. Мала школа "Бранко Радунковић-    Воља чини чуда", Вршац 8. МЗ Баљевац, Обреновац 9. МЗ Конатице, Обреновац 10. МЗ Пољане, Обреновац 11. Млекара у селу Извор 12. Народна кухиња Витина 13. Народна кухиња Кормиљане14. Народне кухиње на Косову и Метохији       Народне кухиње на Косову и Метохији       Народне кухиње на Косову и Метохији       Народне кухиње на Косову и Метохији 14. Народна кухиња Прековце       Народна кухиња Прековце       Народна кухиња Прековце       Народна кухиња Прековце 15. О.Ш. 22. Децембар у      Доњој Трепчи      О.Ш. 22. Децембар у      Доњој Трепчи      О.Ш. 22. Децембар у      Доњој Трепчи      О.Ш. 22. Децембар у      Доњој Трепчи16. О.Ш. Бршадин, код Вуковара  17. О.Ш. Радош Тошић у       Осојану    18. О. Ш. у Мокром, код Пала 19. О.Ш. Свети Сава у       Паралову 20. Породилиште Опште болнице у Пријепољу 20. Призренска Богословија 21. Село Гораждевац, општина Пећ 21. Село Жач, општина Исток 22. Село Милошево,      општина Обилић 23. Село Новаке,       општина Призрен 24. Село Рудница, општина Рашка 24. Село Талиновци,       општина Урошевац 25. Село Суво Грло, општина Србица 25. Средња школа у Звечану      Средња школа у Звечану26. Српска бибилиотека у Скадру 27. Фарма коза у Прековцу       Фарма коза у Прековцу 28. Школске табле за основне        школе на Косову и Метохији29. Школске табле за основне и        средње школе на Космету

 

Детаљније...

Божићна акција у „Новостима“

Божићна акција у „Новостима“

У јучерашњем броју „Вечерњих новости“, у рубрици „Региони“, објављен је текст Драгане Зечевић под насловом „У безнађу и мало радости “ о Божићној посети представника наше ХО Космету. КОСОВСКА КАМЕНИЦА - Изненађени посетама, али и донацијама, Симићи, Стојановићи и Ивановићи, те још десетак сиромашних породица из села у околини Косовске Каменица и Гњилана, нису скривали радост.

Детаљније...

СЗС Божићна акција на Космету

СЗС Божићна акција на Космету

ХО Срби за Србе у посети породици Ивковић у селу Стража (општина Ново Брдо)Представници хуманитарне организације Срби за Србе су 17. јануара посетили српске породице на Косову и Метохији у склопу планиране Божићне акције која је због временских (не)прилика била одложена за 7 дана. Укупна однешена новчана помоћ је била у висини од 2.000 евра. Уз то однешена је помоћ од четири џака одеће, стони фудбал, 50 часописа Косовски Божур као и пакет слаткиша за најмлађе. Након посете породицама купљени су: 9 троседа, 3 фрижидера, 1 шпорет Смедеревац и 1 електрични шпорет. Такође, 200 евра ће бити утрошено на набавку брашна и остале сирове хране. Неизмерну захвалност дугујемо нашим пријатељима из ХО Мајка девет Југовића, организацији Тројство, Патриотском форуму Српска Елита, Вечерњим Новостима, продавницама Кристал и СИ Техника из Грачанице као и нашим пријатељима из Београда, Звечана и Митровице.

Детаљније...

СЗС представљени у Илустрованој

СЗС представљени у Илустрованој

Данас смо представљени у популарном српском магазину "Илустрована Политика". У тексту новинара и хуманисте Јове Вукелића, престављени су неки од наших активности и планова. Овом приликом желимо да се захвалимо Илустрованој Политици са којом смо започели веома квалитетну сарадњу.

Детаљније...

СЗС у Божићној акцији на Космету

СЗС у Божићној акцији на Космету

Представници хуманитарне оргнаизације Срби за Србе у току викенда посетиће Косово и Метохију како би привели крају планирану Божићну акцију. Због лоших временских услова, посету смо одложили прошле недеље. Предвиђена помоћ коју ћемо однети биће у висини од 2.000 евра. Осим наше организације, овој акцији су се придружили наши пријатељи са сајта Српска Елита, организације Тројство из Лондона, пријатељи са сајта Српски Космет, као и активисти хуманитарне организације Мајка девет Југовића без чије помоћи ни ову посету неби смо спровели у дело. Повратак и фото извештај наших представника очекујемо у недељу увече.

Детаљније...

Торбицама стигла  дрва

Торбицама стигла дрва

Наш члан и донаторка, Миланка, обишла је вишечлану породицу Мире и Жељка Торбица, у Поткозарју код Бањалуке, на лицу места се упознала са проблемима, и обезбедила им пет метара дрвета за грејање. Деци, Милану, Зорану, Алену, Рајку, Сањи, Вањи и Александру је однела играчке, воће и неколико лопти, а код Центра за социјални рад ургирала да се овој породици где нико не ради, што пре помогне. Такође је обећала да ће Торбицама ускоро,у име организације Срби за Србе, обезбедити шпорет.

Детаљније...

Јовановићима за пелене и кров

Јовановићима за пелене и кров

Хуманитарна организација Срби за Србе у току јучерашњег дана припремила је девет пакета пелена за породицу Јовановић у висини од 7.200 дин. Такође, издвојили смо 7.800 дин. за поправку крова њихове куће како би зиму провели у топлом дому који не прокишњава. Акцију смо реализовали у сарадњи са уредништвом Илустроване Политике и овом приликом им се захваљујемо на помоћи и сарадњи.

Детаљније...

СЗС на светој српској земљи

СЗС на светој српској земљи

У суботу увече крећемо пут свете земље Косова и Метохије, У недељу стижемо на службу у манастир Дечане. После службе, доручка и кратког задржавања настављамо пут ка Ораховцу, можда и најтежем месту на свету за живот, где 350 Срба "живи" окружено Албанцима, у сталном страху и са ограниченим простором за кретање. После тешких погледа албанског становништва док пролазимо кроз њихов део, у нашем гету нас сачекују радосна и насмејана лица људи који су срећни само зато што им је неко дошао у посету, да их обиђе и бар мало унесе радости у њихове животе.

Детаљније...

За лепши Божић породици Ћодо

За лепши Божић породици Ћодо

Као наставак приче о породици Ћодо које је СзС успио “удомити” прошлог мјесеца, примили смо извештај и пар слика дјеце у новом “дому” од наше представнице за Републику Српску госпође Кусмук. Да подсјетимо, Ранка је са дјецом живјела у једној напуштеној бараци која се сваког тренутка могла срушити на њих или се запалити због покиданих електричних инсталација. СзС је тада успио одрадити координацију између Центра за социјални рад Пале и Министарства за избјегла и расељена лица Републике Српске и наћи Ранки и дјеци скромни подстанарски станичић за који је Министарство преузело обавезу плаћања мјесечне кирије док се трајно рјешење не пронађе.

Детаљније...

Помоћ породици Шарац из Рашке

Помоћ породици Шарац из Рашке

Представник ХО Срби за Србе, М. Тиосављевић, уручио је једнократну финансијску помоћ породици Шарац из села Дојиновице у Рашкој области у висини од 30.000 дин. Након што смо добили потврду од породице да су успели набавити половни мултикултиватор за обраду земље, одлучили смо да им помоћ уручимо у новцу, како би им макар пред Божић осигурали пристојан оброк и подстакли децу-ученике да и даље вредно наставе са школовањем.

Детаљније...